Effatha śpiewa i… wydaje płytę na Manhattanie, NY

100225d.png Zespół muzyczno-modlitewny Effatha wydał płytę zatytułowaną „Dzieląc się wiarą… jak chlebem…”. Zespół działa w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie prowadzonej przez ojców paulinów.
Effatha została założona w lipcu 2001 roku przez dwóch młodych katolików – Michała Głogowskiego i Zosię Rejman, którzy zapragnęli wielbić Boga poprzez swój śpiew. Zainspirowani modlitwami do Ducha Świętego, rozpoczęli swoją posługę poprzez animowanie muzyczno-modlitewnych spotkań Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Lew Judy” na Manhattanie. W ten sposób zespół, początkowo dwuosobowy, stał się nieodrębną cząstką wspólnoty.

Skład zespołu bardzo szybko zaczął wzrastać. Cała grupa wokalno-instrumentalna przez osiem lat swego istnienia doświadczyła rotacji kilkunastu osób. Obecnie w jedenastoosobowym składzie Effatha kontynuuje swoją działalność, nieustannie integrując ją z ewangelizacją. Stałym miejscem spotkań i domem Effathy jest kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy Siódmej ulicy (101 East 7th Street) na Manhattanie. Z pokorą w sercu a jednocześnie z dumą Effatha wielbi Boga swym śpiewem w najstarszej polskiej parafii w Nowym Jorku, prowadzonej przez ojców paulinów.

„Effatha” nie jest przypadkowo wybranym słowem. To Bóg zapragnął, aby zespół przyjął taką nazwę i sprawił, że grupa otrzymała słowo „Effatha” w czasie modlitwy do Ducha Świętego. Identyfikując się ze swoją nazwą – „Effatha” – czyli „otwórz się”, zespół nie tylko świetnie śpiewa wraz z dynamicznie brzmiącym składem instrumentalnym, ale przede wszystkim pragnie otwierać się na każdą osobę poprzez Ducha Świętego i pomagać każdemu w otwarciu się na Boga. Z tą misją Effatha często jest zapraszana do innych kościołów metropolii nowojorskiej na różne uroczystości jak śluby, jubileusze, odpusty, inauguracje, rekolekcje, itp. Poza służbą liturgiczną zespół bierze co roku udział w koncertach i innych polonijnych wydarzeniach, m.in.: Koncert Jednego Serca Jednego Ducha USA, Wieczór dla Jana Pawła II, Polska Parada Pułaskiego na Manhattanie. Niezależnie od tego, w jakim miejscu spełnia swą posługę – Effatha pragnie zawsze świadczyć o niewymiernej miłości Boga, dzieląc się Miłością jak chlebem, który mnoży się tylko wtedy, gdy się go rozdaje.

Fenomen powstania naszej płyty można rozważyć w kilku aspektach: artystycznym, organizacyjnym, modlitewno-wstawienniczym, i przede wszystkim w aspekcie wiary. Jako zespół czujemy się tylko w części właścicielami tej płyty. Do jej powstania przyczyniło się tak wiele osób, że trudno nam każdego wymienić imiennie. Pragniemy podziękować wszystkim ojcom paulinom, którzy w różnych okresach pracy zespołu bardzo wspierali nas opiekuńczo, duchowo i modlitewnie, udostępniając sale parafialne, kościół i wszelkie środki potrzebne do naszej pracy zespołowej. W powstaniu nagrań do płyty i jej obróbce pomógł nam nasz przyjaciel – Bartosz Hadała, któremu dziękujemy również za wspaniałe pomysły muzyczne oraz grę na instrumentach klawiszowych. Wyrazy wdzięczności pragniemy też przekazać Joe Hanley za zmiksowanie i mastering płyty. I wreszcie w scenerii powstania tej płyty ma swój udział również Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Lew Judy”, bez której zespół Effatha, by nie powstał, i której modlitwy przyczyniły się do tego pięknego muzyczno-modlitewnego dzieła, a które dzisiaj przekazujemy naszym fanom i każdemu kto pragnie przyjąć słowa Jezusa: „Otwórz się!”.
A za wszystko razem – CHWAŁA PANU!

*

Dziękujemy Ci… Jedyny Boże i Ojcze Nasz
– za to, że nas stworzyłeś i tak bardzo umiłowałeś
– za to, że w każdej pieśni dajesz nam nieograniczoną radość, wypływającą z Twojej Miłości.

Dziękujemy Ci… Jezu Chryste
– za życie, które za nas oddałeś, abyśmy i my żyć mogli w Twoim świetle i wolności.

Dziękujemy Ci… Duchu Święty
– za to, że wlałeś w nasze małe serca pragnienie wielbienia Ciebie poprzez śpiew i muzykę.
– za to, że leczysz, uzdrawiasz, otwierasz nas i dajesz pragnienie świadczenia o Tobie.

Dziękujemy Ci… Matko Boża Częstochowska
– za nieustanną opiekę i wstawiennictwo
– za to, że uczysz nas jak słuchać Twojego Syna – Jezusa Chrystusa
– za to, że uczysz nas pokory i ciszy serca
Dziękujemy Ci

o. Dominik Libiszewski
New York, USA