Festiwal „Jeden Bóg – wiele kultur”

Franciszkanie z Sanoka zapraszają na II Ekumeniczny i Międzyreligijny Festiwal "Jeden Bóg – wiele kultur", który odbędzie się w dniach 21-25 lipca br. W tegorocznej edycji przewidzianych jest wiele wydarzeń religijnych oraz imprez artystycznych, które odbędą się w sanockich świątyniach oraz w Muzeum Budownictwa Ludowego (Skansenie).Ziemia Sanocka jest miejscem, gdzie od średniowiecza aż po dzień dzisiejszy współistnieje wiele kultur. Kiedy franciszkanie w 1377 roku osiedlili się w Sanoku, w mieście przenikały się różne kultury: żydowska, ruska, węgierska, niemiecka i polska. Od stuleci żyją tu chrześcijanie tradycji wschodniej i zachodniej.

Festiwal "Jeden Bóg – wiele kultur" ma przyczynić się do poznania wielokulturowych korzeni społeczności miasta oraz do religijnego i artystycznego ubogacenia mieszkańców. Dlatego przewidziano cztery dni na prezentację poszczególnych tradycji: prawosławnej, katolickiej, protestanckiej i żydowskiej.

Odbędą się nabożeństwa ekumeniczne: 21 lipca w katedralnej cerkwi prawosławnej i 23 lipca w kościele franciszkańskim. Na scenie w Skansenie wystąpią następujące zespoły i wykonawcy: "Widymo", "Horpyna", "Max Klezmer Band", Grażyna Łobaszewska i Stanisław Soyka. W kościele franciszkanów zaprezentują się zespoły: prawosławny chór ze Lwowa "Capella Leopolis", Żeńska Schola Gregoriańska "Nativitatis" z Chorzowa wraz z prof. Bogusławem Grabowskim z Gdańska oraz "Harmonia Sacra".

Ponadto odbędą się warsztaty wycinanki i tańca żydowskiego. Festiwal zakończy się 25 lipca koncertem Eweliny Wojciechowskiej (mezzosopran) i Gedymina Grubby (organy).

Podczas festiwalu w Skansenie i na Zamku można będzie zwiedzać wystawy poświęcone sztuce czterech tradycji kulturowo-religijnych. Przewidziana została degustacja i możliwość zakupu potraw regionalnych z regionu Podkarpacia, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.

Patronat nad festiwalem objęli: ordynariusz prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej abp Adam Dubec, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, przełożony wspólnoty ewangelicko-augsburskiej w Krakowie ks. Roman Pracki oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Szczegółowe informacje o festiwalu na stronie: www.1bog.franciszkanie.pl

za: www.franciszkanie.pl