Zakończyły się Redemptorystowskie Dni Młodzieży

W sobotę, 19 lipca, zakończyły się w Tuchowie VII Redemptorystowskie Dni Młodzieży (RDM), które zgromadziły prawie 100 młodych ludzi z Polski i Ukrainy, którzy w większości pochodzą z parafii redemptorystowskich, bądź w inny sposób są blisko związani ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela.

W poniedziałek, 14 lipca, do Tuchowa przyjechali młodzi ludzie z różnych stron Polski. między innymi z Barda Śląskiego, Elbląga, Gliwic, Głogowa, Muszyny, Kalisza, Krakowa, Szczecina, Szczecinka, Pilzna, Nowej Jastrząbki, Wrocławia, Tarnobrzega, Torunia oraz z Borysława na Ukrainie. Młodzieży towarzyszyli ich duszpasterze oraz przedstawiciele kleryków WSD Redemptorystów w Tuchowie. Wśród ojców obecni byli: o. Sylwester Cabała, o. Grzegorz Kozioł, o. Sylwester Pactwa, o. Tomasz Jurkiewicz, o. Przemysław Ilski, o. Maciej Ziębiec, o. Waldemar Sojka, o. Paweł Zyskowski. Nad organizacją i przebiegiem RDM-u czuwał Sekretariat ds. Młodzieży oraz Centrum Duszpasterstwa Powołań Warszawskiej Prowincji Redemptorystów pod kierownictwem o. Andrzeja Makowskiego oraz o. Arkadiusza Sojki.

Hasłem tegorocznego spotkania młodzieży Redemptorystowskiej były słowa: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, które są również hasłem przeżywanego przez nas obecnie roku liturgicznego. Przez kolejne dni spotkania uczestnicy przyglądali się kolejnym aspektom bycia uczniem Chrystusa. Zastanawiali się również nad tym w jaki sposób uczeń Chrystusa ma podchodzić do miłości Boga, bliźniego oraz samego siebie w ich codziennym życiu. Warto również wspomnieć, że nasze spotkanie było przeżywane w łączności ze Światowymi Dniami Młodzieży w Sydney i w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

Podczas RDMu młodzież spotykała się na porannym rozważaniu Słowa Bożego i codziennej Eucharystii upiększanej przez śpiewy naszych młodych muzyków. Mieliśmy również możliwość uczestniczenia w projekcjach filmowych, a na zakończenie oglądaliśmy prezentację multimedialną przygotowana przez młodzież. Nieraz naszym spotkaniom towarzyszyła żywa dyskusja, która odbywała się w grupach przy pomocy animatorów. Organizatorzy stworzyli również możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach warsztatów muzycznych i teatralnych. Nie zabrakło również czasu na rozrywkę, sport, rozmowy oraz spacery po pięknych ogrodach tuchowskiego klasztoru.

Temat pierwszego dnia brzmiał: „Jestem uczniem Chrystusa”, a wprowadził nas w niego o. Przemysław Ilski, który przypominał nam, że uczeń Chrystusa powinien „być solą ziemi i światłem świata”. Po wprowadzeniu przyszedł czas na świadectwa ludzi, którzy żyją w miłości z Chrystusem i otwarcie przyznają się do wiary w Niego dając temu konkretne świadectwo życia w małżeństwie, czy też życia konsekrowanego. Jako pierwsi swoje świadectwo dali Państwo Anna i Jarosław Schabowscy, którzy ukazali piękno życia małżeńskiego w miłości z Jezusem. Następnie o byciu uczniem Jezusa mówiły siostry Maria i Jzajasza. Uwrażliwiły nas na to, jak ważna jest miłość do Chrystusa szczególnie w życiu konsekrowanym. Wieczorem uczestnicy RDMu mogli również oglądnąć film pt.”28 dni”, który bardzo dobrze oddawał tematykę uzależnień i zła obecnego w naszym zyciu.

Dzień drugi przebiegał pod tematem: „Uczeń Chrystusa miłuje Boga”. W temat ten wprowadzał nas o. Tomasz Jurkiewicz, który również przygotowywał nas do sakramentu pokuty i pojednania. Po przeżytym nabożeństwie pokutnym i czasie przeznaczonym na relaks odbyły się spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy opowiadali nam o swoim życiu uwikłanym w alkohol i narkotyki. Wśród zaproszonych gości byli: pan Sławomir, który przestrzegał nas przed konsekwencjami nadużywania alkoholu oraz dwaj członkowie wspólnoty Cenacolo, którzy zatracili swoje młodzieńcze lata zażywając i rozprowadzając narkotyki, a teraz odzyskali swoje życie poprzez zawierzenie się Chrystusowi i pracę we wspólnocie. Wieczór spędziliśmy słuchając koncertu zespołu kleryckiego „Prophetes”, który w miły sposób zakończył kolejny dzień naszych młodzieżowych spotkań.

Tematem następnego dnia była miłość bliźniego. Porannemu rozmyślaniu oraz wprowadzeniu w temat przewodniczył o. Sylwester Pactwa, który mówił o konkretnych wyrazach miłości względem bliźniego. Na przedpołudniowe spotkania zostały zaproszone pani Elżbieta Wesołek, pracująca w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie oraz pani Joanna Sosińska, która jest wychowawcą w Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w Bielsku Białej. Usłyszeliśmy na czym polega ich praca i jakie trudne sytuacje je spotykają.

Jednak więcej czasu poświęciły opowiadaniu o satysfakcji jaką daje praca z ludźmi pogrążonymi w nałogach, czy też ludźmi powierzonymi im dla godnego przygotowania do śmierci. Praca w takich ośrodkach jest konkretnym wyrazem miłości do każdego człowieka, bez względu na jego poglądy czy też wyznanie. Wieczorem przyszedł czas na widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez młodzież z Tuchowa. Wszyscy byliśmy zbudowani świadectwem jakie dali tutejsi młodzi ludzie. I tak kolejny dzień naszego spotkania dobiegł końca.

W ostatnim dniu naszego spotkania poruszyliśmy temat miłości samego siebie. W te zagadnienie wprowadził nas o. Arkadiusz Sojka, który uświadomił nam jak trudno jest mówić o miłości do samego siebie, a jak ta miłość jest ważna do dobrego życia. Po wprowadzeniu mieliśmy wizytę gościa, którym był kleryk z 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej. Brat Piotr dał nam świadectwo swojego życia, które nami bardzo wstrząsnęło. Kl. Piotr opowiadał nam, że przez 4 lata przynależał do sekty satanistycznej i był bardzo głęboko zdegenerowanym człowiekiem. Mówił nam jak bardzo sekta ta doprowadza do zniszczenia godności człowieka, wszystkich wartości jakimi powinien kierować się każdy z nas.

To świadectwo było bardzo głębokie i zmobilizowało nas do zadawania pytań na tematy związane z jego przeżyciami w tej sekcie oraz z ogólną tematyką sekt działających w Polsce. Dla wielu z nas były to informacje, o których słyszeliśmy po raz pierwszy w życiu. Były to bardzo ważne wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach, gdy jesteśmy zagrożeni oddziaływaniem sekt satanistycznych. Po świadectwie brata Piotra wyruszyliśmy wspólnie w pielgrzymce do Domu Nowicjatu Redemptorystów w Lubaszowej. Tam przeżyliśmy Eucharystię, którą celebrował i podczas której kazanie wygłosił o. Arkadiusz Sojka. Mieliśmy również czas, aby podziwiać piękne lubaszowskie krajobrazy. Wieczorem, już po powrocie z Lubaszowej, uczestniczyliśmy udział w podsumowaniu całego tegorocznego spotkania.

Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą różne sytuacje, których doświadczyliśmy podczas tych dni. Każdy z uczestników otrzymał jako pamiątkę tegorocznego spotkania cegiełkę z wypaloną na niej rybą, znakiem rozpoznawczym pierwszych chrześcijan. Msza święta w sobotni poranek zakończyła oficjalnie Redemptorystowskie Dni Młodzieży.

Zaproponowane formy modlitwy, pracy i relaksu przyczyniły się do realizacji jednego z głównych celów spotkania, jakim była integracja młodzieży będącej w żywym kontakcie z Redemptorystami, a na co dzień mieszkającej na terenie całej Polski oraz za naszą wschodnią granicą.

W przyszłym roku planowane są kolejne, już VIII Redemptorystowskie Dni Młodzieży, które odbędą się jak zawsze w trzecim tygodniu lipca w Tuchowie. Wielu tegorocznych uczestników nie chciało wyjechać z Tuchowa i już teraz nie może się doczekać przyszłych wakacji. Zapowiadają oni, że wezmą udział w przyszłorocznym spotkaniu młodzieży redemptorystowskiej.

za: www.wiara.pl