Franciszkanie: Fra Gregory Hartmayer OFMConv mianowany biskupem

Ojciec Święty
Benedykt XVI
ogłosił 19 lipca 2011 roku, że
Fra Gregory Hartmayer
z Prowincji św. Antoniego z USA
został mianowany
biskupem diecezji Savannah
w stanie Georgia (USA)

 
Ze strony Zakonu
składamy Nominatowi najlepsze życzenia
i obietnicę modlitwy
 
Sekretariat generalny