Franciszkanie: Kapituła prowincjalna zwyczajna Prowincji św. Antoniego (USA)

100418c.png W dniach 12-16 kwietnia w Hyatt Regency Hotel w Buffalo odbyła się kapituła prowincjalna zwyczajna franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego (USA).
Sekretarz kapituły o. Linus De Sanctis, w imieniu braci zgromadzonych na obradach i tych, którym przysługiwało prawo wyboru informuje, że zostało wybrane Definitorium prowincjalne w następującym składzie: Fra James MCCURRY – Minister prowincjalny; Fra Jude SUROWIEC – asystent i wikariusz prowincji; Fra Richard-Jacob FORCIER – asystent i sekretarz prowincji; asystenci: Fra Michael ZIELKE; Fra Russell GOVERNALE; Fra Michael SAJDA; Fra Jude Michael KRILL.


Delegatem na kapitułę generalną został wybrany Fra Timothy KULBICKI; ekonomem i poborcą prowincji – Fra Mitchell SAWICKI.
Kapituła uchwaliła większością kwalifikowaną 2/3 głosów następujący wniosek:
„Kapituła prowincjalna Prowincji USA św. Antoniego prosi Kapitułę generalną zwyczajną w 2013 r. o zatwierdzenie połączenia dwóch prowincji amerykańskich, tj. św. Antoniego z Padwy i Niepokalanego Poczęcia”.

Fra Linus De Sanctis

Za: www.ofmconv.pcn.net.