Franciszkanie rok przed jubileuszem 800-lecia zakonu

29 listopada br. dla franciszkanów z wszystkich gałęzi zakonu na świecie rozpoczął się czwarty, ostatni etap przygotowań do jubileuszu 800-lecia założenia. Z tej okazji specjalne orędzie do braci wystosował generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marco Tasca.

Przygotowania do 800-lecia charyzmatu franciszkańskiego, założenia zakonu i zatwierdzenia Reguły zostały rozciągnięte na cztery lata. Rozpoczęły się dla wszystkich trzech zakonów franciszkańskich 29 listopada 2005 roku, zakończą się we wrześniu przyszłego roku.

Na każdy etap specjalne orędzie przygotował generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marco Tasca OFMConv z Rzymu. Tegoroczne i zarazem ostatnie orędzie nosi tytuł "Dar Reguły: żyć Ewangelią w posłusznej wspólnocie Kościołem". Liczy ponad 20 stron, otrzymało je ponad 4 tys. franciszkanów na całym świecie.

W wielu klasztorach – tak było na przykład w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Krakowie – orędzie wręczył braciom przełożony wspólnoty. 29 listopada, podczas nabożeństwa odnowienia ślubów zakonnych, przesłanie generała bracia otrzymali z rąk o. Adama Mączki OFMConv, gwardiana i sekretarza prowincji krakowskiej.

O. Tasca napisał w nim m.in., że czerpiąc inspirację ze wzoru św. Franciszka z Asyżu, franciszkanie zostali wezwani do postawy bezwarunkowej miłości ku Kościołowi. Nastawienie to objawiać się powinno w posłuszeństwie Magisterium Kościoła. "Nie możemy zapomnieć, że życie zakonne jest charyzmatem mającym dawać życie Kościołowi i że owoc przynosi jedynie w łonie ludu Bożego" – podkreślił w orędziu generał zakonu.

Na podsumowanie każdego roku, w liturgiczne święto Wszystkich Świętych zakonu franciszkańskiego (29 listopada) każdy zakonnik otrzymał specjalny znak. W 2006 roku był to "Testament świętego Franciszka", w 2007 – księga Ewangelii, w 2008 – "Napomnienia świętego Franciszka", a w 2009 roku będzie to Reguła zakonu.

Główne, światowe uroczystości jubileuszu 800-lecia charyzmatu franciszkańskiego odbędą się w październiku przyszłego roku w Asyżu. Podobnie będą świętować franciszkanie we wszystkich krajach, gdzie znajdują się ich klasztory, w tym również w Polsce.

Wszystkie polskie prowincje franciszkańskie chcą wspólnie obchodzić ten jubileusz. W tym celu została powołana specjalna komisja przygotowująca obchody jubileuszu, w skład której wchodzi 4 prowincjałów franciszkańskich, prowincji z siedzibą w Krakowie (Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba, Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP, Prowincja Matki Bożej Anielskiej i Prowincja św. Józefa Oblubieńca NMP) oraz 8 braci delegowanych przez prowincjałów do realizacji i koordynacji działań związanych z jubileuszem.

Obchody jubileuszu w naszym kraju potrwają cały rok 2009, jednak ich centrum przypadnie w dniach od 1 do 4 października, w Krakowie.

za: www.franciszkanie.pl