Franciszkanie: wizyta kanoniczna w Delegaturze szwajcarskiej

100225b.png Asystent generalny CEC o. Miljenko Hontić, w dniach od 9 do 19 stycznia 2010 r. przeprowadził wizytację kanoniczną generalską w Delegaturze Generalnej w Szwajcarii. Kwestie finansowe i administracyjne skontrolował ekonom generalny o. Giorgio Sivestri.
Do Delegatury należy obecnie trzynastu braci i jeden oblat, którzy przebywają w trzech wspólnotach: Flüeli, Choulex i Fryburgu. Ostatni klasztor jest zarazem siedzibą władz Delegatury.

Wizytacja została poprzedzona spotkaniem Komisji ds. odnowy klasztoru we Fryburgu, której członkiem jest, oprócz asystenta cetusu, także ekonom generalny.
 
100225c.png
 
15 lutego, na zakończenie wizytacji, odbyło się wspólne spotkanie wszystkich braci Delegatury. Omawiano sytuację aktualną i zastanawiano się nad przyszłością Delegatury, przede wszystkim nad inicjatywami koniecznymi do tego, by franciszkańska obecność w Szwajcarii była bardziej znacząca.