Home WiadomościArchiwum Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO

Redakcja

Dzięki wspólnym wysiłkom osób świeckich i Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w zeszłym roku (2007) została zarejestrowana Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO”. Głównymi pomysłodawcami i inicjatorami tego dzieła są Teresa Litwiniak (WŻCh), Dariusz Michalski SJ, Zofia Rubini (WŻCh) i Joanna Figura.

Pomysł stworzenia Fundacji zrodził się w roku 2005. Wypływa z pragnienia udzielania pomocy osobom jej potrzebującym, a w szczególności tym, które uczestniczyły w rekolekcjach ignacjańskich i potrzebowały, oprócz pomocy duchowej, także fachowej pomocy psychologicznej. Przez cały Rok Jubileuszowy 2006 (rocznica związana z osobami jezuitów: Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego i Piotra Fabera) opracowywaliśmy statut Fundacji oraz przygotowywaliśmy plany na pierwszy okres jej działania.

Wysiłki te spotkały się ze zrozumieniem i poparciem ze strony o. Dariusza Kowalczyka SJ, prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Dzięki jego wsparciu, znaleźliśmy niewielkie, ale przytulne lokum dla Fundacji, które mieści się w tzw. Białym Domku za Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 61. Pod koniec stycznia 2007 nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu Fundacji. Pomieszczenia zostały poświęcone przez Rektora Kolegium Jezuitów, o. Krzysztofa Ołdakowskiego SJ.

Od samego początku spotkaliśmy się z bardzo życzliwym i pozytywnym nastawieniem wielu osób wobec idei Fundacji. Zgłosiło się wielu wolontariuszy do obsługi sekretariatu i innych form pomocy w Fundacji. W znacznej mierze dzięki ich zaangażowaniu Fundacja rozpoczęła swoją działalność i nadal może ją kontynuować. W obecnej chwili wszyscy jesteśmy wolontariuszami.

Wydaje się, że nasza inicjatywa wyzwoliła kolejne działania. W Lublinie pod patronatem naszej Fundacji trwają przygotowania do otworzenia przychodni oferującej pomoc taką jak nasza Fundacja.

W Fundacji „INIGO” można uzyskać pomoc psychologiczną i duchową w następujących formach: – konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego; – konsultacji psychiatrycznych ; – psychoterapii indywidualnej; – psychoterapii rodzinnej i małżeńskiej (par); – diagnozy i terapii dzieci i młodzieży; – psychoterapii grupowej; – treningów, warsztatów i sesji psychoedukacyjnych; – grup wsparcia; – mediacji; – szkoleń, kursów; a także: – poradnictwa duchowego; – sakramentu pojednania; – szkoły modlitwy.

Konsultacje, psychoterapia, poradnictwo duchowe oraz inne formy pomocy indywidualnej prowadzone są na bieżąco przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów, świeckich towarzyszy duchowych oraz kapłanów. Z ich pomocy można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu potrzeby i uzgodnieniu terminu spotkania w Sekretariacie Fundacji „INIGO” w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61, tel. 022 371-53-23 lub 022 542-87-24, email: [email protected]
Informacje o prowadzonych formach pomocy grupowej oraz sposobach zgłaszania uczestnictwa w nich umieszczane będą na bieżąco na stronie Fundacji INIGO: www.inigo.org.pl

Pragniemy, by nasze propozycje były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby – dlatego zapraszamy do zgłaszania nam swoich zainteresowań. W Fundacji istnieje także możliwość skorzystania z nieodpłatnych konsultacji psychologicznych. Zapisy prowadzi Portiernia Księży Jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61, tel. 022 542-89-90 lub 022 848-91-31.
Czynimy starania o pozyskanie funduszy, tak by nieodpłatna pomoc mogła być udzielana w szerszym zakresie.

Jednocześnie zwracamy się do osób chętnych i gotowych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, z prośbą o pomoc w rozwijaniu naszej działalności, którą chcemy objąć wszystkie zgłaszające się do nas osoby poszukujące pomocy. W preambule statutu Fundacji zapisaliśmy:

Działania Fundacji są skierowane do wszystkich osób, bez względu na wyznanie, narodowość czy światopogląd. Pragniemy, aby Fundacja realizowała swoje cele, opierając się na chrześcijańskiej wizji świata i człowieka w duchu ignacjańskim: kochać i służyć we wszystkim. Poruszeni przykładem św. Ignacego Loyoli pragniemy, żeby Fundacja spieszyła z pomocą wszystkim tak, aby ich radość była pełna, jak zamierzył to Bóg – nasz Pan i Stwórca.

Dziękujemy także wszystkim, którzy już włączyli się w to wspólne dzieło i udzielili nam swojego wsparcia merytorycznego, duchowego, finansowego i materialnego.

o. Dariusz Michalski SJ

źródło: www.jezuici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda