Gdańsk: Trwa kapituła nadzwyczajna 2009

091203k1.png W Gdańsku, w Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana, od poniedziałku 30 XI 2009 r. trwa kapituła nadzwyczajna franciszkańskiej Prowincji Św. Maksymiliana. Kapituły zwyczajne odbywają się regularnie co cztery lata, natomiast kapituły nadzwyczajne zwoływane są zależnie od potrzeb czy aktualnych ważnych spraw dotyczących całej prowincji zakonnej. Tym razem sprawa dotyczy samego miejsca, w którym odbywają się kapitulne obrady – Domu św. Maksymiliana.

Od lat dom znajduje się przy ul. Świętej Trójcy w Gdańsku, przy domu
prowincjalnym i franciszkańskim kościele Świętej Trójcy. Nieustanny
rozwój Domu, nowe perspektywy i plany wymagają jednak przemyślenia
nowej formuły działania i – co się z tym wiąże – nowej lokalizacji.
Kapituła zwyczajna prowincji, która odbyła się w 2007 r., rozpatrzyła
kilka projektów, niemniej zdecydowano się na zorganizowanie kapituły
nadzwyczajnej w 2009 r.
 
091203k2.png

Kilka miesięcy przed samą kapitułą napłynęła
niezwykle ciekawa oferta z miasta Gdańska – Wyspa Sobieszewska. Rada
programowa Domu św. Maksymiliana (w jej skład wchodzi dyrektor o. Roman
Zioła, wieloletni pracownik domu Arkadiusz Goliński, dwóch braci z
prowincji św. Maksymiliana oraz dwie osoby świeckie) przygotowała
szczegółowy plan zagospodarowania miejsca. Bracia kapitulni
zgromadzenia w Gdańsku rozważają „za” i „przeciw” nowej lokalizacji
Domu św. Maksymiliana, ale rozmowy rozpoczynające się od owego projektu
dotyczą także – i jest to wielkie bogactwo kapituły – rozwoju samej
prowincji, przede wszystkim na polu duszpasterstwa i pre-ewangelizacji.
 
Koniec kapituły zaplanowany jest na środowy wieczór (2 XII). Kapitule
przewodniczy Minister Prowincjalny, o. Adam Kalinowski; są na niej
obecni – oprócz delegatów – Wikariusz Zakonu, o. Jerzy Norel (poprzedni
Minister Prowincjalny) oraz Delegat Generała, o. Jacek Ciupiński. Na
czas szczegółowych rozmów zaproszeni zostali także świeccy eksperci.
Jednym z punktów kapituły, był wyjazd na Wyspę Sobieszewską, by ojcowie
kapitulni mogli sami zobaczyć nowe proponowane miejsce lokalizacji Domu
św. Maksymiliana.