Generał Chrystusowców i Przewodniczący KWPZM w Radzie Fundacji ‚Dzieło Nowego Tysiąclecia’

FDNT.jpg Księża Biskupi zgromadzeni na 350. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało na Jasnej Górze w dniu 26 listopada 2009 r. powołali ks. Tomasza Sielickiego – przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, a także Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce na członka Rady Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na trzyletnia kadencję.


O Fundacji.

Idea
narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja
została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której
działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie
nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.

Fundacją
kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi Ks. Abp Tadeusz
Gocłowski. Przewodniczącym Zarządu jest Ks. Prał. Jan Drob.

Do
głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki
chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce; podnoszenie
szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie
nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje
nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku
szkolnym, organizuje Konkurs Akademicki o indeks na studia
dziennikarskie i polityki społecznej.

Dzień
Papieski jest obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października).
Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.
W organizacji obchodów Dnia Papieskiego Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny.

Nagrody
TOTUS wręczane są corocznie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim
w wigilię Dnia Papieskiego. Nagroda jest docenieniem dorobku i
skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w
sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w
człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pawła II.

Koncert Dnia Papieskiego jest najważniejszym wydarzeniem artystycznym Dnia Papieskiego.

Podczas
Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod
hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na
fundusz stypendialny Fundacji.

Od 2003
r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest
dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS użytkownicy
telefonów mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji.

Program
stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie
uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych
terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym
objętych jest  2175 stypendystów.

Fundacja
towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale
również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i
językowe.

Fundacja wraz z dwiema uczelniami wyższymi organizuje konkurs akademicki im. ks. Bp. Jana Chrapka.
Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 r.
przeznaczają drogą konkursu 5, a od 2005 roku, wspólnie z Instytutem
Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, już 10 indeksów na
studia dziennikarskie oraz polityki społecznej.

Obie
uczelnie wraz z Fundacją zorganizowały w 2002 r. konkurs dla
najlepszych studentów IV roku dziennikarstwa. Nagrodami były roczne
staże dziennikarskie w renomowanych redakcjach, jak np. Rzeczpospolita,
Telewizja Polska czy Telewizja Polsat.

Od marca 2005 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej informacji: www.dzielo.pl.

Za: www.tchr.org.