Home WiadomościArchiwum Generał Franciszkanów w drodze na Kalwarię

Generał Franciszkanów w drodze na Kalwarię

Redakcja

W Krakowie na Balicach wylądował samolot z Rzymu, na którego pokładzie znajdował się generał Zakonu Franciszkanów o. Marco Tasca. Przełożony franciszkanów udaje się po raz pierwszy na Franciszkańskie Spotkanie Młodych (FSM),które od dwudziestu lat organizowane jest w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Jego przyjazdu na Podkarpacie zakonnicy spodziewają się w godzinach wieczornych.

A od rana w biurze FSM-u ustawiają się kolejki młodych ludzi do rejestracji. Przed południem, na kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, było już ponad 600 uczestników.

Jak powiedzieli mi Łukasz, Paweł, Martin i Justyna, którzy wpisują do komputerów dane osobowe uczestników, młodzi ludzie przybyli na kalwaryjskie wzgórze m.in. z Jasła, Rzeszowa, Horyńca-Zdroju, Przemyśla, Lwowa, Warszawy, Przeorska, Jarosławia, Lubaczowa, Legnicy i Wrocławia.

„Większość z nich przyjechała w grupach zorganizowanych. Jedni ze swoimi duszpasterzami, a drudzy ze swoimi animatorami” – precyzują informację.

Jak powiedział nam o. Piotr Reizner, szef Spotkania, zdecydowana większość będzie mieszkała na polu namiotowym. Jednak kilkaset osób znajdzie dach nad głową w Domu Pielgrzyma.

Pierwszy dzień FSM-u rozpocznie się o godz. 15.30, wciągnięciem flagi na maszt i uroczystym odśpiewaniem hymnu. Godzinę później na placu przed sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej uczestnicy spotkania wezmą udział we mszy św. sprawowanej przez wikariusza krakowskiej prowincji franciszkanów o. Pawła Dybkę.

Po Eucharystii w Kaplicy św. Rafała niedaleko murów kościoła zostanie wystawiony Chrystus w Najświętszym Sakramencie i adorowany będzie przez młodzież na zmiany w dzień i w nocy, aż do zakończenia spotkania, czyli do 31 lipca.

Jeszcze dziś młodzi ludzie spotkają się w grupach, w celu lepszego wzajemnego poznania się.

Na wieczór organizatorzy zaplanowali dwa koncerty muzyczne franciszkańskich zespołów: A&D i Fioretti. Ten drugi wykona koncert premierowy najnowszej płyty zatytułowanej „Pragnienie”, przygotowany na 40-lecie istnienia zespołu.

Pierwszy dzień Spotkania zakończy się późną nocą nabożeństwem Zesłania Ducha Świętego. Poniżej publikujemy szczegółowy plan FSM-u.

jms

26 lipca – sobota – I DZIEŃ NAUKI – SZKOŁA MIŁOŚCI – „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz 8, 35)
15:30 – Pierwszy dzwonek, apel na rozpoczęcie, wciągnięcie flagi na maszt, sprawdzenie obecności i uroczyste odśpiewanie hymnu
16:30 – Eucharystia z homilią – LEKCJA OFIARNOŚCI – „Wy dajcie im jeść” (Mt 14, 16) – o. Paweł Dybka OFMConv Kraków – Wikariusz Prowincji
Po Eucharystii – uroczyste rozpoczęcie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Rafała – TUTAJ WYKŁADOWCĄ JEST SAM JEZUS – POSŁUCHAJ GO!
18:30 – Posiłek
19:15 – Praca w grupach – lekcja pierwsza „poznajmy się lepiej”
20:30 – Lekcja muzyki czyli koncert na dobry początek:
A&D – Polska-Czechy
Fioretti – WSD Franciszkanów Kraków – koncert premierowy najnowszej płyty zespołu „Pragnienie”
22:00 – Zaprośmy najlepszego Wychowawcę czyli Nabożeństwo Zesłania Ducha Świętego – ks. Marek Wasąg i Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – Jarosław

27 lipca – niedziela – II DZIEŃ NAUKI – SZKOŁA RADOŚCI – „Radujcie się zawsze w Panu!” (Flp 4, 4)
Trzeci rodzinny dzień FSMu – połączony z Wielkim Festynem – prowadzi Centrum Kulturalne z Przemyśla
GOŚĆ SPECJALNY: GENERAŁ ZAKONU O. MARKO TASCA – RZYM
9:00 – śpimy dłużej – LEKCJA WF – poranną gimnastykę na polu namiotowym prowadzą animatorzy z nauczycielem WF – o. Michałem Staszakiem;)
posiłek
11:00 – Eucharystia z homilią i uroczystością ślubów wieczystych br. Wojciecha Ulmana – LEKCJA ODDANIA – „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli” (Mt 13, 44) – Przewodniczy o. Prowincjał Jarosław Zachariasz OFMConv – Kraków, słowo głosi i śluby przyjmuje o. Generał Marko Tasca OFMConv – Rzym, podczas Eucharystii wręczenie krzyży misyjnych dla o. Mariana, o. Szymona i o. Marka – nowych misjonarzy z Ugandy
13:00 – Posiłek
WAGARY – czyli: Trzeci Wielki Festyn Rodzinny FSMu – we współpracy z Centrum Kulturalnym z Przemyśla oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego – Przemyśl
Wesołe miasteczko – loteria fantowa – stoiska gastronomiczne i wiele innych atrakcji
15:00 – Nasza Mała Akademia Muzyczna – zagrają: Dzieci z Brodą, Jesienni, Tomek Kamiński, Fioretti
18:30 – w trakcie koncertów posiłek
I seans w Akademii Filmowej – „Kino pod chmurką”

28 lipca – poniedziałek – III DZIEŃ NAUKI – SZKOŁA ŻYCIA W RODZINIE
– „I uwierzył on sam i cała jego rodzina” (J 4, 43)
8:00 – Posiłek
9:00 – WF – poranna gimnastyka na placu przed sceną
9:15 – LEKCJA PRZYSPOSOBIENIA DO ŻYCIA W RODZINIE – Marek i Renata Wójcikowie – Bielsko Biała
11:00 – LEKCJA ŻYCIA DOBRĄ NOWINĄ – Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea – Stryszawa
13:00 – Posiłek
15:00 – LEKCJA WYCHOWANIA SEKSUALNEGO (dzieciom wstęp wzbroniony!) – Marek i Renata Wójcikowie – Bielsko Biała
16:00 – Praca w grupach – lekcja druga
17:00 – Eucharystia z Sakramentem Chrztu – LEKCJA WRAŻLIWOŚCI – „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17) – o. Jarosław Karaś OFMConv – nowy Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego i o. Piotr Stanisławczyk OFMConv – Chęciny/Połaniec
18:30 – Posiłek
20:00 – “Gospel & Rap In One” – specjalnie dla nas zagrają razem Gospel Rain i Full Power Spirit
22:00 – LEKCJA SŁUCHANIA – Wspólna adoracja Chrystusa – o. Bartosz Pawłowski i bracia z WSD Kraków
II seans w Akademii Filmowej – „Kino pod chmurką”

29 lipca – wtorek – IV DZIEŃ NAUKI – SZKOŁA WOLNOŚCI – „Ukształtowałem cię i ustanowiłem aby rzec więĽniom: "WyjdĽcie na wolność!" (por. Iz 49, 8-9) Dzień prowadzi Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień z Chęcin
8:00 – posiłek
9:00 – Eucharystia z homilią – LEKCJA POKOJU – „A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam” (Łk 24, 35) – o. Jan Grzywna dyrektor DP w Kalwarii Pacławskiej
10:45 – LEKCJA TAŃCA – Szkoła Tańca Interaktywnego
11:15 – LEKCJA CZYTANIA – „Gazeta” czyli o Lectio Divina troszkę inaczej – o. dr Marian Gołąb – Kraków
12:00 – Praca w grupach – lekcja trzecia
13:00 – Posiłek
15:00 – LEKCJA LITERATURY czyli o Harrym Potterze słów kilka – o. Grzegorz Barcik OFMConv – Kraków
16:00 – LEKCJA WYTRWAŁOŚCI – „Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 14) Nabożeństwo Domostwa San Damiano z Chęcin – o. Paweł Chmura OFMConv. Domostwo San Damiano
18:00 – Posiłek
19:00 – Koncert – Shaddai
20:00 – LEKCJA ŁAGODNOŚCI – Wolna Grupa Bukowina
22:00 – LEKCJA MIŁOSIERDZIA czyli Jezus jedna nas z Ojcem – nabożeństwo pojednania – o. dr Piotr Cuber OFMConv – Harmęże

30 lipca – środa – V DZIEŃ NAUKI – SZKOŁA ZAUFANIA – „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3,5-6)
8:00 – Posiłek
9:00 – WF – poranna gimnastyka na placu przed sceną
9:00 – LEKCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI – Nabożeństwo o bł. Jakubie Strzemię – br. Rafał Antoszczuk OFMConv – Przemyśl
11:00 – LEKCJA BIOLOGII czyli o pozytywnych aspektach dorastania słów kilka – o. dr Mateusz Hinc OFMCap – Sędziszów Małopolski
12:00 – Praca w grupach – lekcja czwarta
13:00 – Posiłek
15:00 – LEKCJA ZAUFANIA – W godzinie Bożego Miłosierdzia, o wierze bez granic i całkowitym zaufaniu opowiada o. Darek Gaczyński OFMConv – Paragwaj (w dziesiątą rocznicę powstania i premiery piosenki „Zaufaj Panu!”)
16:00 – Eucharystia prymicyjna oraz w 50 rocznicę święceń kapłańskich – LEKCJA WIARY – „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16) – Neoprezbiterzy Franciszkańscy i o. Jubilat Stefan Rożej OSPPE
17:30 – „Nasze forum” – czyli krótkie podsumowanie FSM-u
18:30 – Posiłek
20:00 – „PRZYSTAŃ na wzburzonych wodach” – Koncert Viola Brzezińska
21:30 – Prezentacje uczestników Spotkania
III seans w Akademii Filmowej – „Kino pod chmurką”

31 lipca – czwartek – VI DZIEŃ NAUKI – SZKOŁA WYTRWAŁOŚCI – „Jezus powiedział «z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».” (Łk 21, 17-19)
8:30 – posiłek
9:00 – WF – poranna gimnastyka na placu przed sceną
9:15 – LEKCJA POSŁANIA – „I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by tam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»” (Iz 6, 8), Nabożeństwo – o. Mariusz Kozioł OFMConv wraz ze Wspólnotą Nowicjatu – Kalwaria Pacławska
11:00 – Uroczyste zakończenie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Rafała,
– Eucharystia na zakończenie Spotkania – LEKCJA DZIAŁANIA – „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) – Ks. Biskup Mariusz Leszczyński – Zamość
– Błogosławieństwo na drogę i rozesłanie – o. Piotr Reizner OFMConv – szef Spotkania

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda