Gniezno: Relacja z kolejnego „Czuwania ze św. Franciszkiem”

100225i.png Wielkopostne "Czuwanie ze św. Franciszkiem" – obok nabożeństwa Gorzkich Żali i drogi krzyżowej – było dla nas kolejną okazją, by prosić Pana Boga o łaskę nawrócenia i dziękowania Mu za Jego miłosierdzie. Tym razem – na dzisiejszym czuwaniu – rozważaliśmy temat: grzech. Co prawda to nie ostatnie Czuwanie, które odbędzie się w czasie tegorocznego Wielkiego postu, ale z całą pewnością jeszcze na początku czterdziestodniowej drogi nawrócenia dobrze jest przyglądać się św. Franciszkowi i umacniać się jego przykładem wytrwałości.

Na początku wysłuchaliśmy wiersza o. Rafała Wojciechowskiego, a następnie fragmentu życiorysu św. Franciszka pióra Tomasza z Celano, po czym o. Rafał Zarzycki, Magister Postulatu, wygłosił krótką katechezę (do wysłuchania poniżej).

W miarę jak rosły zasługi świętego Franciszka wzmagała się także jego nieprzyjaźń z wężem starodawnym. Bo im większe jego charyzmaty tym chytrzejsze poduszczenia tamtego, a tym większe toczyli boje. Chociaż po wiele razy szatan przekonywał się że Franciszek jest dzielnym wojownikiem i nigdy nie ustał w walce nawet na godzinę to jednak ciągle usiłował napastować go, stałego zwycięzcę. W pewnym okresie czasu spadła na świętego ojca bardzo ciężka pokusa duchowa, oczywiście dla pomnożenia jego chwały. Doznawał ucisku i cierpiał wielkie boleści; przeciw temu dręczył i karcił ciało, modlił się i bardzo gorzko płakał. W ten sposób był oblężony przez wiele lat, aż oto pewnego dnia, modląc się u św. Maryi z Porcjunkuli usłyszał w duchu głos: ‚Franciszku, jeżeli masz wiarę jak ziarnko gorczyczne to powiesz grze, żeby się przeniosła, a przeniesie się. Święty odpowiedział: ‚Panie co to za góra, którą mógłbym przenieść’ I ponownie usłyszał: "Górą jest twoja pokusa". A on, płacząc odrzekł: Panie, niech mi się stanie tak jak powiedziałeś.!’ Natychmiast odeszła precz wszelka pokusa. Poczuł się wolny i całkowicie wewnętrznie uspokoił.

Tomasz z Celano


Spotkanie przygotowała, jak zawsze, franciszkańska wspólnota młodzieżowa z parafii. Na czuwaniu oprócz tych, którym bliska jest duchowość św. Franciszka, obecni byli kandydaci do bierzmowania oraz bracia postulanci. Kolejne czuwanie odbędzie się najprawdopodobniej 16 marca, we wtorek (po Mszy św. wieczornej).