Inauguracja obchodów Roku ks. Piotra Skargi

W krakowskim kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 27 września odbyłs się dziś inauguracja obchodów Roku ks. Piotra Skargi. W dniu 399. rocznicy śmierci słynnego kaznodziei zaplanowano także uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstający w tej świątyni Panteon Narodowy. W tym właśnie kościele jezuita jest pochowany.

 
Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi przyjął niedawno Sejm. Obchody rozpoczną się mszą św., która zostanie odprawiona dziś o godz. 18.00 Kazanie wygłosi ks. prof. Andrzej Bruździński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
 
– Zaczniemy się również powoli modlić o jego beatyfikację – przyznaje w rozmowie z KAI ks. prałat Marek Głownia, proboszcz krakowskiej parafii pw. Wszystkich Świętych, na terenie której znajduje się kościół pw. św. Piotra i Pawła.
 
Natomiast o godz. 20.00 w kościele odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstający tam Panteon Narodowy. W podziemiach świątyni mają być chowani zasłużeni dla kraju Polacy.
 
Po spotkaniu odbędzie się koncert. W programie znalazły się m.in. utwory Jana S. Bacha i Wolfganga A. Mozarta. W trakcie spotkania kazanie II Piotra Skargi "O miłości ku ojczyźnie…" odczyta prof. Tadeusz Malak.
 
Otwarcie Panteonu Narodowego przy kościele św. Piotra i Pawła planowane jest na 27 września 2012 r. w 400. rocznicę śmierci księdza Piotra Skargi, spoczywającego w jednej z podziemnych krypt kościoła.
 
W maju 2010 roku 11 krakowskich wyższych szkół publicznych, Polska Akademia Umiejętności i Archidiecezja Krakowska powołały Fundację Panteon Narodowy.
 
Honorowy patronat nad Roku ks. Piotra Skargi objął abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. – Wydarzenia będą dobrą okazją zarówno do przypomnienia postaci wielkiego kapłana i zakonnika kochającego człowieka i Kościół, jak i uczenia stylu przejrzystości i odwagi w obronie praw Bożych – napisał przewodniczący Episkopatu w liście do o. Tomasza Kota SJ, przełożonego prowincji wielkopolsko-mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

KAI/drr

Za: www.deon.pl