ISKK: Nowy spis polskiego duchowieństwa

_statystyka.jpgNa początku przyszłego roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wyda nowy Spis Duchowieństwa. To odpowiedź pallotyńskiej placówki badawczej na Rok Kapłański ogłoszony przez Benedykta XVI.
Pierwszy spis duchowieństwa w Polsce ukazał się w roku 1975. Prezentował on jednak stan sprzed czterech lat (1971), co było spowodowane trudną procedurą uzyskiwania pozwolenia na druk u władz komunistycznych. Kolejne spisy obejmowały również księży i braci zakonnych. W ostatnich latach spisy ukazywały się w 1994, 1997 i w 2004 roku.


Spis będzie zawierał podstawowe informacje na temat
wszystkich osób duchownych w Polsce (m.in. data i miejsce urodzenia, tytuł naukowy,
funkcja, diecezja inkardynacji, miejsce pobytu). Wydanie spisu planowane jest w
początku przyszłego roku.

Ks. Wojciech Sadłoń SAC/ KAI

Za: InfoSac 15/11/2009