IV Światowe Zgromadzenie Wyborcze Byłych Wychowanków i Wychowanek Ks. Bosko

W dniach 29 września – 3 października w "Salesianum" w Rzymie odbędzie się IV Światowe Zgromadzenie Wyborcze Byłych Wychowanków i Wychowanek Ks. Bosko. Weźmie w nim przeszło 200 delegatów, reprezentujących 30 stowarzyszeń krajowych z wszystkich kontynentów.

 
Zgromadzenie Światowe otwiera jednocześnie obchody Stulecia Stowarzyszenia, znaczone celebracjami, które zakończą się w Turnie-Valdocco w przyszłym roku.

Pośród różnych wydarzeń, które złożą się na ten Światowy Zjazd, wyróżniają się: uroczysta Msza św., która 30 września zostanie odprawiona w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Watykanu, a którą koncelebrować będą: arcybiskup Giuseppe Bertello, Nuncjusz Apostolski we Włoszech, arcybiskup Francesco Giovanni Brugnaro, arcybiskup Camerino, bp Enrico dal Covolo, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, a także ks. Adriano Bregolin, Wikariusz Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego; konferencja ks. Pierluigiego Cameroniego, Postulatora Generalnego ds. Kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, na temat błogosławionego Alberto Marvellego, byłego wychowanka salezjańskiego; wybory nowego Zarządu i nominacja nowego Prezesa ze strony Przełożonego Generalnego Salezjanów – ks.  Pascuala Cháveza; oraz weryfikacja Statutu Stowarzyszenia.

Światowa Konfederacja Byłych Wychowanków i Wychowanek Ks. Bosko liczy przeszło 100.000 zapisanych członków, młodych i dorosłych obojga płci i z różnych grup etnicznych i religijnych, którzy z racji otrzymanej edukacji i wierności ks. Bosko, są pełnym tytułem członkami Rodziny Salezjańskiej.

Światowa Konfederacja, od 2004 r. prowadzona przez dra Francesco Muceo, byłego wychowanka Instytutu Don Bosco Villa Ranchibile z Palermo, realizuje stałą formację swoich członków i przedstawia się, bynajmniej nie jako drugorzędny, krzewiciel działalności wychowawczej Zgromadzenia Salezjańskiego. Byli wychowankowie współpracują w działaniach edukacyjnych, zwłaszcza na rzecz nujuboższych, i angażują się w szerzenie i wprowadzanie w praktykę wartości ludzkich, które sami przejęli w czasie swojej formacji salezjańskiej.

ANS-Rzym

Za: www.infoans.org