Jałmużna Wielkopostna 2009

1 mln 700 skarbonek Caritasu, 15 tys. ewangelicko-augsburskiej Diakonii i 22 tys. prawosławnego Eleos rozprowadzono w ramach rozpoczętej wraz z Wielkim Postem akcji Jałmużna Wielkopostna. Caritas Polska organizuje ją po raz siódmy.

Od pięciu lat inicjatywa łączy w dziele pomagania chorym trzy Kościoły chrześcijańskie.

Tegoroczne hasło akcji Jałmużna Wielkopostna łączy się z hasłem roku duszpasterskiego i brzmi „Otoczmy troską życie”. Caritas zwraca uwagę na moralny obowiązek troski o życie we wszystkich jego przejawach. – Poprzez akcję Jałmużny Wielkopostnej odpowiadamy na miłość Boga, miłością do bliźniego, czego widzialnym znakiem jest wsparcie dla chorych – podkreśla dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz. – My wspieramy tych, którzy mają mniej. Oni zaś wspierają nas, byśmy mogli zapracować na nasze osobiste zbawienie – dodaje ks. Doroteusz Sawicki z prawosławnej organizacji charytatywnej Eleos.

"Jałmużna", w języku greckim "Elemosine", oznacza miłosierdzie Boże i pomoc drugiemu człowiekowi, który jest w trudnej sytuacji – przypomina ks. Marian Subocz. W Kościele ewangelicko-augsburskim skarbonka diakonijna ma podkreślać nie tylko post, ale przede wszystkim mękę i śmierć Chrystusa, przypominając też przy tym o potrzebach bliźnich – podkreśla Danuta Lukas z ewangelicko-augsburskiej Diakonii.

Przedstawiciele wszystkich trzech organizacji zgodnie podkreślają wymiar ekumeniczny dzieła oraz zaangażowanie na rzecz dofinansowania leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W Kościele luterańskim akcja nazwana przez Caritas Jałmużną Wielkopostną nosi nazwę Jałmużny Pasyjnej, natomiast w prawosławnym – Ofiary Wielkopostnej. Cel akcji jest jednak ten sam – pomagać.– Potrzeba człowieka nie zna żadnych różnic – podkreśla ks. Subocz. – Mieszkamy w tych samych miastach, na tych samych osiedlach, obok siebie, w imię Boga powinniśmy i jesteśmy zdolni sobie pomagać – dodaje.

Ofiary będą zbierane do tekturowych skarbonek, oznaczonych emblematami wszystkich trzech organizacji. Wielkopostne skarbonki zostały rozesłane do diecezji, a potem do poszczególnych parafii. Przynosi się je na Mszę św. jako tzw. dar ołtarza w Wielki Czwartek, lub w II niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Miłosierdzia.

W roku 2008 w Caritas diecezjalnych zebrano do skarbonek 951 000 zł. Caritas Polska szacuje, że kwota podobna do tej przekazanej do diecezji wpłynęła do parafialnych zespołów i szkolnych kół Caritas. Zebrane pieniądze Caritas w Polsce przeznaczyła na sfinansowanie zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, operacji oraz turnusów rehabilitacyjnych. W sumie w roku 2008 Caritas Polska przekazała na ten cel prawie 13 mln zł.

Biuro Prasowe KEP