Jasna Góra: Rycerze Zakonu św. Jerzego w drodze do świętości

Rycerze Zakonu św. Jerzego przybyli w niedzielę, 25 września na Jasną Górę. Wraz z Damami i Kawalerami Zakonu modlił się wielki mistrz Zakonu Tadeusz Kaczor oraz prezes Paweł Michalak.
W południe w Kaplicy Matki Bożej uczestniczyli w uroczystej Mszy św., której przewodniczył metropolita łódzki abp Władysław Ziółek. Eucharystię koncelebrował m.in. ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego ‘Niedziela’ oraz ks. prał. Bartłomiej Rurarz.

 
„Mamy odkryć na nowo świętość, czyli pełnić wolę Bożą, czyli mówić Ojcu ‘idę’, ‘tak’ i rzeczywiście pójść – mówił podczas homilii abp Władysław Ziółek – Fascynacja świętością Chrystusa, Jego Matki, Jana Pawła II i wielu jeszcze tych, którzy mówili Bogu ‘tak’, uświadamia nam, że Chrystus do świętości powołuje każdego bez wyjątku człowieka i daje mu wszystko, co jest potrzebne, aby stał się świętym. Potrzeba tylko naszej zgody i naszej współpracy. Owszem, świętość jest wolą Boga, ale nie dokona się bez współdziałania człowieka – zaznaczył arcybiskup – Tylko święci ze swoją żelazną logiką Ewangelii mogą dzisiaj ukazać prawdziwy sens chrześcijańskiego życia, jego wysoką miarę, bo świętość nigdy nie odstrasza, lecz zdumiewa i pociąga. Niech Maryja, która jest naszą wielką chlubą i wzorem świętości, do której jako Międzynarodowy Zakon Rycerski św. Jerzego w Polsce po raz trzeci pielgrzymujemy, pomoże nam uczyć się każdego dnia Bożych dróg, kroczenia Jego ścieżkami i postępowania w Jego świętości. Niech nas nauczy kochać Jezusa, odpowiadać ‘tak’ na Jego wezwania, i uczynić wszystko, co nam powie. Niech wyprosi nam u Boga odnowę i pogłębienie naszej wiary, abyśmy nie wahali się pragnąć świętości i stawać się świętymi".

*

Międzynarodowy Zakon Rycerski Świętego Jerzego działa w Polsce od 2006 roku. Zgodnie z wielowiekową tradycją Damy i Kawalerowie Zakonu niosą pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych, z domów dziecka, ludziom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz dbają o krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej i zakorzenianie na gruncie polskim tradycji zakonów rycerskich.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / es

Za: www.jasnagora.com