Krucjata Różańcowa pod opieką Paulinów

"Krucjata Różańcowa za Ojczyznę" została oddana pod duchową opiekę Ojców Paulinów z Jasnej Góry. Jest to odpowiedź na prośbę polskich biskupów diecezjalnych, którzy podczas sierpniowego zebrania zdecydowali, że nowa inicjatywa modlitewna podejmowana przez wiernych Kościoła katolickiego w Polsce powinna być poddana pod opiekę stróżów częstochowskiego Sanktuarium, którzy prowadzą już – potwierdzone przez Jana Pawła II – Dzieło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

 
Z inicjatywy członków Krucjaty na Jasnej Górze odbyło się kolejne modlitewne spotkanie połączone z omówieniem spraw organizacyjnych.

Przypomniano, że "Krucjata Różańcowa za Ojczyznę" jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynajmniej jednej z tajemnic Różańca świętego, z nadzieją, iż jeśli tę modlitwę podejmie co najmniej dziesięć procent Narodu, pozyskamy wtedy głębszą duchową moc do właściwego poprowadzenia spraw naszej Ojczyzny.

Podczas spotkania ustalono, że zgłoszenia listowne o przystąpieniu do "Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę", indywidualne oraz grupowe, można – podobnie jak dotychczas – wysyłać pod adres w Teresinie, pod którym korespondencja jest odbierana przez osoby upoważnione do tego przez Paulinów. Dane z tej korespondencji będą przekazywane regularnie na Jasną Górę. Można też wysyłać zgłoszenia bezpośrednio do klasztoru z dopiskiem na kopercie: "Krucjata Różańcowa za Ojczyznę".

Modlitwę za Ojczyznę publicznie ogłoszono po raz pierwszy w połowie czerwca tego roku. Miesiąc później pierwsi zaangażowani w tę modlitwę, tak świeccy jak i duchowni, spotkali się za zgodą Paulinów na Jasnej Górze. Uczestnikiem tego spotkania był m.in. Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Spotkanie to ukazało szczerość intencji uczestników oraz ich autentyczną troskę i duchowe zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.

Na prośbę osób świeckich, które jako pierwsze podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, także Księża Biskupi diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad tym Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

Do wczoraj, 25 września potwierdzonych było już 11 342 uczestników Krucjaty.

Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, podejmując głos Księży Biskupów, gorąco zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w tę wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę, a uczestników tego Dzieła wspierają swoją modlitwą u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski.

 
KAI/pz