Home WiadomościArchiwum Jasna Góra: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Jasna Góra: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Redakcja
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie zostało zatwierdzone w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. Od 1992 r. dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak i święta Królowej Polski.
Tegoroczna uroczystość Królowej Polski na Jasnej Górze jest obchodzona jako dziękczynienie Kościoła Częstochowskiego za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II.

 
Sumie Pontyfikalnej na Szczycie o godz. 11.00 przewodniczy abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Mimo ulewnego deszczu i przenikliwego zimna (w Częstochowie termometry wskazują 4 stopnie Celsjusza), na placu jasnogórskim, na Wałach, a także w bazylice, zgromadziło się ponad 5 tys. wiernych.

„W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nasza archidiecezja dołącza szczególną intencję: chcemy serdecznie podziękować za wielki dar dla Polski, dla nas wszystkich, dla Częstochowy, dla archidiecezji, za dar błogosławionego Jana Pawła II – mówił, witając zebranych pod Szczytem abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski – Jan Paweł II jest honorowym obywatelem miasta Częstochowy, teraz jako błogosławiony, mamy świętego obywatela, to nas zobowiązuje, zobowiązuje do tego, żebyśmy rzeczywiście żyli dziedzictwem błogosławionego Jana Pawła II, żebyśmy naprawdę Jego myślą żyli, żebyśmy serca swoje upodabniali do Jego wielkiego serca, oczywiście, żebyśmy się dalej modlili za Jego wstawiennictwem".

„’Przyzwyczaili się Polscy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium, przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce i Królowej’. Te pamiętne słowa wypowiedziane tu na Jasnej Górze w 1979 r. przez Papieża Jana Pawła II, po wielkim wydarzeniu jego beatyfikacji, nabierają wyjątkowego znaczenia. Boża Opatrzność dała nam Polakom szczególnego duchowego przewodnika na trudne czasy historii, człowieka całkowitego zawierzenia Bogu i Najświętszej Dziewicy, niech za ten niezwykły dar Bóg będzie uwielbiony – mówił w pozdrowieniu na początku Mszy św. o. Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny Zakonu Paulinów – Wzorem błogosławionego Jana Pawła II zebrani w jasnogórskim sanktuarium w Uroczystość Królowej Polski przed Święty Wizerunek Maryi przynosimy to wszystko, co stanowi Polskę, przynosimy nasze troski i radości, duchowe i fizyczne zmagania, przynosimy nasze rodziny i nas samych, prosimy Jasnogórską Maryję, Królową naszej Ojczyzny o porządek moralny i wszelki ład społeczny, o to byśmy nie lękali się prawdy, gdyż prawda jest gwarantem wolności".

Homilię wygłosił kard. Józef Glemp, Prymas senior. Rozpoczynając kazanie podkreślił, że razem z przewodniczącym Eucharystii abpem Stanisławem Nowakiem i wieloma pielgrzymami, wraca właśnie z Rzymu, z uroczystości beatyfikacyjnych papieża Jana Pawła II. „Chciałoby się powiedzieć tu Matce Bożej i zgromadzonym wiernym o wielu cudownych rzeczach, które tam przeżyliśmy, które Pan Bóg dokonał. Opowiedzieć, że następca św. Piotra, nasz Rodak z Krakowa, częsty pielgrzym Jasnej Góry, został wyniesiony na ołtarze, jest błogosławiony. Będzie miał swój ołtarz i grób przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej, koło Piety, najpiękniejszej rzeźby Michała Anioła w bazylice watykańskiej, będzie miał kościoły i ołtarze u nas, a one będą służyły modlitwom i czynom. Będą tym wołaniem: nie bójcie się, otwórzcie się na miłość!" – mówił kard. Józef Glemp.

„Nie ma potrzeby powtarzać o rzeczach wiadomych. Myślę, że należy ciągle odsłaniać związek, jaki zachodzi między codziennym życiem a prawdami wiary. Życie ciągle nabiera nowych kształtów tak psychologicznych jak i społecznych, potrzeba też, aby to co nowe, co pokazują okoliczności każdej epoki i każdego pokolenia – dopasować do prawd wiecznych i przykazań niezmiennych. Za przykład niech posłuży postać Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego" – powiedział ks. Prymas senior przypominając, że „w czasach ucisku Kościoła, gdy jako więzień nadsłuchiwał, co się dzieje w Polsce, zauważył związek między wolnością Ojczyzny a wstawiennictwem Matki Najświętszej". „To w naszych dziejach sprawdzało się wielokrotnie – mówił kard. Glemp – W sposób bardzo wyraźny widać to w obronie Jasnej Góry w ‘potopie szwedzkim’ i w ‘Ślubowaniu’ króla Jana Kazimierza obierającego Maryję jako Królową Polski. Ślubowaniu towarzyszyły przyrzeczenia, ale te przyrzeczenia, wtedy wypowiedziane, nie zostały do końca wypełnione".

„Stwierdzając, że mało było świętych Rodaków w przeszłości przed rozbiorami, winniśmy dostrzec ‘majową jutrzenkę’, która zaświeciła nad polską krainą i wlewa wiarę, i nadzieję przy wydobywaniu się najpierw z bagna moralnego, a potem politycznego. Ta jutrzenka to była Konstytucja Trzeciego Maja, którą przypominamy razem z uwielbieniem Maryi jako Królowej Polski. To Jan Paweł II przyjeżdżając na dwusetną rocznicę tego dzieła, powiedział: ‘Konstytucja była nowym początkiem. Uświadomiła, jakim powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległość Rzeczypospolitej walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary’. Długo można by cytować Papieża jak komentuje przeszłość wskazując na kierunek do podjęcia w przyszłości. Po tej Konstytucji obudziła się w narodzie świętość, wiek XIX zaobfitował w świętych biskupów, zakonników, wychowawców; rozwinęła się nauka, a kultura zajaśniała we wszystkich swoich gałęziach. ‘Zostaliśmy sobie samym przywróceni’, jak stwierdził papież Wojtyła".

Dużą część homilii kard. Józef Glemp poświęcił osobie Jana Pawła II, nazywając go „patronem naszych trudnych czasów". „Przeszedł czasy II wojny światowej, zaznał działania nazizmu, zasmakował goryczy komunizmu, dodawał ducha Solidarności, trochę swojej krwi rozlał na Watykańskim Wzgórzu. Nauczał, jak być uczniem Chrystusa na każdym kontynencie. Uczył, że Kościół musi być obecny w świecie współczesnym, bo tak naucza Sobór Watykański II, którego sam był współautorem".

„Patron naszych czasów ma jednak wielką miłość do Polski, własnej Ojczyzny" – mówił ks. Prymas. Podkreślił, że we współczesnym świecie wielu ludziom brakuje właśnie tej miłości. „Nie dotykam problemów wagi ogólnoludzkiej, ale pytam się, czy nasze zwykłe rodziny, zwłaszcza te wielodzietne muszą się wstydzić, że są normalne? Czy nauczyciel, który przeniknięty jest troską o wychowanie dzieci, ma uznanie rodziców? Czy osoby, które wybrały służbę zdrowia z powołania, muszą się borykać z bezdusznością i bezradnością świata urzędniczego? Wreszcie, czy wnioski o naprawę Rzeczypospolitej muszą być wykrzyczane w złości? Wydaje się bowiem, że prawda, ta prawda z rzeczywistości i rozumu wzięta, może być wypowiedziana nawet szeptem".

W czasie Mszy św. miało miejsce ponowienie Milenijnego Aktu Oddania Matce Bożej.

W uroczystościach uczestniczą: bp Jan Styrna, ordynariusz diec. elbląskiej; bp Andrzej Siemieniewski, bp pomocniczy arch. wrocławskiej; bp Jan Wątroba, bp pomocniczy arch. częstochowskiej. Obecni są m.in.: Wyższe Seminarium Duchowne Arch. Częstochowskiej z rektorem ks. dr Andrzejem Przybylskim; delegacja Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy; władze rządowe i samorządowe, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", kapłani, siostry i bracia zakonni oraz osoby życia konsekrowanego.

Oprawę muzyczną zapewnił Jasnogórski Zespół Wokalny ‘Camerata’ pod dyr. Jarosława Jasiury.

* * *

Tegoroczna uroczystość Królowej Polski na Jasnej Górze jest obchodzona jako dziękczynienie Kościoła Częstochowskiego za dar beatyfikacji papieża Jana Pawła II. „W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która to uroczystość zarazem jest świętem patronalnym naszej archidiecezji, o godzinie 11.00, na Jasnej Górze, chcemy jako Kościół częstochowski dziękować za dar beatyfikacji Jana Pawła II – napisał w Liście Wielkanocnym metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak zachęcając wiernych wszystkich częstochowskich parafii, aby w delegacjach przybyli na Jasną Górę – Nasze podziękowanie potwierdzimy milenijnym aktem oddania się Matce Bożej w niewolę miłości, której dokona Prymas Polski, Senior, Kardynał Józef Glemp. To on towarzyszył zawsze Janowi Pawłowi II w jego pielgrzymkach do Częstochowy. On też będzie wraz ze mną i kapłanami przedstawiał Bogu nasze dziękczynienie. Wiele zawdzięczamy Ojcu Świętemu. Sześć razy nawiedzał Częstochowę. Uczynił ją stolicą młodzieży świata całego, i przez to jeszcze bardziej rozsławił. Tyle dobrych słów o nas powiedział i tyle modlitw zaniósł za nas do Boga. Tu się nazwał człowiekiem zawierzenia Matce Najświętszej i stąd błogosławił nam, Polsce i światu".

Główne uroczystości dziękczynne za wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia z udziałem Episkopatu Polski. 

 
o. Stanisław Tomoń 
 
 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda