Jezus drogą, prawdą i życiem – rekolekcje przełożonych zakonnych w Licheniu

W poniedziałek 21 marca rozpoczęły się w gościnnych progach sanktuarium maryjnego Księży Marianów w Licheniu rekolekcje dla wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Po raz pierwszy w dziejach istniejącej od początku lat pięćdziesiątych Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich odpowiedzialni za wspólnoty zakonne zebrali się, by wspólnie doświadczać odnowy duchowej przez ćwiczenia rekolekcyjne.

Rekolekcje prowadzi o. Kazimierz Fryzeł, redemptorysta, wykładowca WSD w
Tuchowie a także znany kaznodzieja. Nauki rekolekcyjne mają rys
chrystocentryczny, ich mottem są słowa Jezusa „Ja jestem drogą, prawdą i
życiem“.

 
Rekolekcjonista opiera sie na wybranych fragmentach Ewangelii i w ich świetle probuje wskazać drogi odnowy życia konsekrowanego w zmieniajacym się świecie. Sięga także do wypowiedzi współczesnych teologów, mistrzów życia duchowego oraz dokumentów ostatnich papieży, by wypunktować istotne źródła i warunki takiej odnowy. Rekolekcje odbywają się w atmosferze modlitwy wspólnotowej i zupełnego milczenia.
 
Redakcja