Kalendarium misyjne 2009

Jubileusz 25-lecia Centrum Formacji Misyjnej oraz pierwszy Dzień Solidarności z Kościołami Prześladowanymi i akcja "Misyjny SMS" pod hasłem "Oni czekają na Nadzieję" – to tylko niektóre z inicjatyw misyjnych planowanych na 2009 rok.Na rok 2009 zaplanowano szereg inicjatyw na rzecz misji. Zainauguruje je akcja Komisji Episkopatu ds. Misji "Misyjny SMS", dzięki której wysyłając SMS o treści "misje" pod numer 72032 można wspomóc misjonarzy.

Kolejne wydarzenia to jubileusz 25-lecia Centrum Formacji Misyjnej.

W 2009 roku po raz pierwszy będzie obchodzony Dzień Solidarności z Kościołami Prześladowanymi. Ustanowili go w drugą niedzielę listopada biskupi podczas 346. zebrania plenarnego, które miało miejsce w dniach 24-26 listopada 2008 r. na Jasnej Górze.

Ważną inicjatywą jest też akcja Dzieła Pomocy Ad Gentes działającego w strukturach Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w drugą Niedzielę Wielkiego Postu. W związku z nią będzie prezentowany wkład misjonarzy polskich w tzw. pomoc rozwojową oraz przeprowadzona zbiórka do puszek, w ramach jałmużny wielkopostnej na misje.

Natomiast w październiku popularna "Niedziela misyjna" otworzy tzw. tydzień misyjny. Z tej okazji tradycyjnie ogłoszone zostanie papieskie orędzie, a zbierane ofiary przekazane zostaną za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych do Stolicy Apostolskiej.

W 2009 roku na UKSW planowane są m.in. VII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, Międzynarodowa konferencja dotycząca przygotowania misjonarzy w Europie i w Polsce (obie organizowane wraz z Centrum Formacji Misyjnej), a także wystawa misyjna "Biblia Masajów".

—————————————————————————

Kalendarium misyjne 2009

1 stycznia – inauguracja akcji "Misyjny SMS". Komisja Episkopatu Polski ds. Misji we współpracy z operatorami sieci komórkowych Era, Plus, Play, Orange uruchamia numer charytatywny 72032. Wysyłając SMS o treści "misje" (koszt 2,44 z VAT) można wspomóc polskich misjonarzy w ich działalności edukacyjnej i charytatywnej. Akcja pod hasłem "Oni czekają na Nadzieję" potrwa do 31 października 2009 r.

17 stycznia – Dzień wdzięczności za 150-lecie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Katedra Polowa WP w Warszawie. Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp Józefa Zawitkowskiego z Łowicza.

Marzec 2009 – wystawa fotograficzna w UKSW "Sztuka redukcji jezuickich z Chiquitani i Moxos"

8 marca – II Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela "Ad Gentes"). Po raz trzeci dzień ten będzie przeżywany jako szczególna okazja do solidarności z polskimi misjonarzami i zaangażowania się na rzecz wsparcia ich działań edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. W tym roku pod hasłem "Misjonarz sługą Życia"

19-23 marca – Zebranie europejskie dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych. Centrum Kulturalne Ojców Barnabitów w Warszawie

22 kwietnia – VII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki. Olimpiada organizowana przez Sekcję Misjologii WT UKSW wraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. UKSW, (finał ogólnopolski)

6 maja – jubileusz 25-lecia Centrum Formacji Misyjnej. Uroczysta Msza św., sesja naukowa zorganizowana przy współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie, prezentacja dorobku, to tylko niektóre elementy uroczystości jubileuszowych CFM-u. Ten powołany do życia przez Konferencję Episkopatu Polski ośrodek przygotował dotychczas ponad 800 misjonarzy z Polski, a także kilka osób z sąsiednich krajów (Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa)

6 maja – "Przygotowanie misjonarzy w Europie i w Polsce". Międzynarodowa konferencja organizowana przez Centrum Formacji Misyjnej wraz ze Sekcją Misjologii Wydziały Teologicznego UKSW

26-30 czerwca – 43. Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków. Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

19-26 lipca – X Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Działająca w strukturach Komisji Episkopatu Polski ds. Misji agenda Miva Polska zorganizuje już po raz dziesiąty kampanię informacyjną i cykl spotkań modlitewnych, których celem jest promowanie bezpieczeństwa i kultury na polskich drogach oraz zbieranie ofiar na zakup środków transportu dla misjonarzy ("1 grosz za każdy, bezpiecznie przejechany kilometr")

18 października – Światowy Dzień Misyjny Popularna "Niedziela misyjna" otworzy tzw. tydzień misyjny, który dla Kościoła w Polsce jest szczególną okazją do solidarności z Kościołami lokalnymi w krajach misyjnych oraz wezwaniem do rewizji misyjnego zaangażowania w świetle papieskiego orędzia na ten dzień. Zbierane w tym dniu ofiary przekazywane są za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych do Stolicy Apostolskiej

18-24 października Tydzień Misyjny

8 listopada – Dzień Solidarności z chrześcijanami prześladowanymi za wiarę

BP KEP