Kamilianie: Doroczne spotkanie Konsulty Generalnej

091120e1.jpg Wśród bujnej zieleni Snehadaan Campus, członkowie Konsulty Generalnej,
Prowincjałowie i Delegaci Zakonu Kamilianów, zakończyli 30 października swe
doroczne spotkanie. Prowincję Polską reprezentowali: o. Prowincjał Arkadiusz Nowak i o. Benedykt Mika – sekretarz prowincji. Poniżej relacja ze spotkania.


Spotkanie rozpoczęło się formalnie w poniedziałek, 26 października.
Otworzyła je seria wielkich dla Zakonu uroczystości, związanych
z obchodami XXV-lecia obecności Zakonu Kamilianów w Indiach,
erygowaniem Vice Prowincji i otwarciem miejscowego Ośrodka
Duszpasterskiego. Obchody trwały nieustannie przez pięć dni, aż do 30
października. Uczestnicy (w liczbie 23, ponieważ nieobecni byli
Wikariusz Generalny, O. Jesus Ruiz, Vice Prowincjał z Peru, O. Morante
i przedstawiciel z Beninu O. Allognon) byli zajęci udziałem w długich
sesjach, a nieliczne przerwy w czasie wolnym wypełniały im spotkania
nieformalne.

Głównym punktem spotkań była analiza sytuacji w Europie i jej skutki
dla życia Zakonu. Chociaż uczestnicy byli świadomi kryzysu, zobowiązali
się do dalszego badania tego zjawiska, w poszukiwaniu rozwiązań dla
odnowy obecności Kamlianów, nie tylko na kontynencie europejskim, lecz
także w całym świecie. Świadomi faktu, że kryzys niesie za sobą również
możliwości do wykorzystania, Przełożeni Zakonu podjęli zobowiązanie, iż
nie ulegną zniechęceniu, lecz przeciwnie, dokonają reform,
pozwalających na kontynuowanie doświadczeń charyzmatu. Europie
i całemu światu nadal potrzebne jest orędzie zbawienia, wypływające z
Miłosiernego Serca Chrystusa!

091120e.jpg 

Konsulcie Generalnej zostało powierzone zadanie utworzenia grupy
badawczej, która podejmie analizę zjawiska, sugerując rozwiązania,
jakie zostaną następnie przestudiowane i zastosowane przez Konsultę i
Prowincjałów. To proces długotrwały, może nawet nie bezbolesny, lecz
wsparty pewnością, że charyzmat Świętego Kamila i jego Zakonu nie
utracił nic ze swego sensu i znaczenia.

Podczas spotkania podjęto również inne tematy, a szczególnie dużo
czasu poświęcono na omówienie Dokumentu "Wytyczne rozwoju Zakonu",
który stanowi rodzaj vademecum dla przyszłej pracy misyjnej.
Reasumując, podczas gdy z jednej strony mamy do czynienia z recesją, z
drugiej zaś strony widoczne są nowe siły, które chcą nadal dawać
świadectwo i rozwijać nasz charyzmat. Być może właśnie to stanowi
najwyraźniejszy znak czasu: na scenie świata i Kościoła nie
istnieje już wyłącznie jeden czynnik twórczy, lecz nowe narody domagają
się pełnoprawnego wejścia i wypełnienia swoich zadań
. Ta ostatnia
koncepcja była bardzo podkreślana podczas spotkania w Bangalore, nie
tylko z powodu doskonałej organizacji współbraci z Indii, lecz dla
coraz większego udziału w Zakonie współbraci z nowopowstałych Prowincji.

Spotkanie było, jak zwykle, braterską okazją do odnowienia zobowiązań i wzmocnienia jedności Zakonu. «Podejmując
wyzwanie kryzysu, jesteśmy świadomi, że nie możemy więcej działać
samotnie, lecz – wręcz przeciwnie – potrzebujemy umocnienia współpracy»

oto kluczowe słowa tego spotkania.