Nagroda Unicef dla Ośrodka Ks. Bosko w Goma-Ngangi

091120c.jpg Hiszpański Komitet Unicef przyznał Ośrodkowi Ks. Bosko w Goma-Ngangi, w Demokratycznej Republice Konga, Międzynarodową Nagrodę “Najpierw dzieci”. Nagroda ta, wręczona 13 listopada w czasie “Caixaforum” w Madrycie, wyróżnia pracę na rzecz dzieci i młodzieży najbardziej potrzebującej z regionu północnego Kiwu.


Pośród wojen, przemocy i nędzy Ośrodek Ks. Bosko przyjął, wychował,
opiekował się i pomagał przeszło 26.000 dzieciom. Kierowany jest przez
ks. Mario Péreza, liczy 20 nauczycieli, 100 pomocników, 5 salezjanów i
8 wolontariuszy, którzy zajmują się 500 dziećmi, które tam przebywają,
a 3.000 z nich jest objętych nauką i posiłkami.

Dyrektor ośrodka docenił to wyróżnienie i podziękował Komitetowi za to,
że “pomyślał o zapomnianych dzieciach z tej części Afryki”. Według
Péreza “jest to sposób, by dać usłyszeć krzyk tak wielu ludzi młodych,
którzy cierpią, i sprawić, że ich krzyk cierpienia przemieni się w
krzyk nadziei i życia”.

Ośrodek Ks. Bosko w Ngangi został założony w 1988 roku w celu promocji
działalności sportowej i zajęć pozaszkolnych dzieci z dzielnicy. Ale
ubóstwo, z racji którego 80% dzieci jest pozbawionych nauki szkolnej,
kazał zweryfikować jego przeznaczenie i w ten sposób stał się szkołą.
Niedługo potem, po wybuchu konfliktu etnicznego i wojnie w Rwandzie,
ten ośrodek szkolny został przystosowany do przyjęcia młodych
uciekinierów.

Międzynarodowa Nagroda Unicef-u jest “nagrodą dla wielu osób
angażujących się na rzecz dzieciństwa, pracujących w imię lepszej
przyszłości ludzkości” – stwierdził ks. Pérez. Nagroda ta przyczynia
się także do ożywienia entuzjazmu, “aby nie przestać walczyć o to, by
wszystkie dzieci mogły być respektowane i cieszyć się prawami
człowieka” – dodał ks. dyrektor.

Hiszpański Komitet Unicef-u nagradza każdego roku działalność społeczną
i humanitarną organizacji i instytucji, którzy w znaczący sposób
udzielają się na rzecz obrony praw dziecka, przyznając nagrody
instytucjom krajowym i międzynarodowym.

www.infoans.org

Za: www.salezjanie.pl