Kapucyni: Jubileusz w Loreto

091103c.jpg Kapucyni z Marchii spotkali się w Loreto 3 października, aby obchodzić jubileusz 75-lecia powierzenia przez papieża Piusa XI Sanktuarium Świętego Domu Zakonowi kapucyńskiemu. Związek kapucynów z Loreto powstał w połowie XVI wieku, kiedy to został otworzony klasztor w Recanti, aby ułatwić braciom posługę pielgrzymom udającym się do sanktuarium. Gdy kardynał Juliusz z Rovere zarządził zbudowanie domu dla kapucynów w Loreto, posługiwali już jako kaznodzieje i spowiednicy, co czynią z poświęceniem aż do dziś.

Na szczególna wzmiankę zasługuje fakt, że w ciągu wieków kapucyni
przyczynili się do upiększenia sanktuarium. Naukowe badania rzuciły
nowe światło na „tradycję loretańską” czyniąc bardziej wiarygodną
autentyczność domu Maryi. Pięćdziesięciu papieży, którzy do tej pory
odwiedzili Święty Dom, dali świadectwo swojego przywiązania do tego
miejsca nazywając je „otwartym oknem na świat”, „domem zgody na wolę
Bożą”, „pierwszym na świecie kościołem domowym”, domem adwentu”,
„sanktuarium pojednania”. Jubileusz, który miał charakter ściśle
rodzinny, posłużył braciom do odnowienia ich zaangażowania w posługę
ponad trzem milionom pielgrzymów, którzy co roku przybywają z całego
świata do sanktuarium.