Kapucyni – Nowe centrum pomagania ubogim w Krakowie

W liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio, 23 września, w Krakowie nastąpi uroczysta inauguracja Centrum Pomocy św. Ojca Pio działającego przy Dziele Pomocy św. Ojca Pio. Centrum ma swoją siedzibę przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów na ul. Loretańskiej 11.  Jak powstało Centrum, jakie inicjatywy podejmuje i jaką będzie można w nim uzyskać pomoc?

 
Od pomysłu do realizacji

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio powstało z inicjatywy Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Za sprawą działalności Dzieła jako organizacji pożytku publicznego, funkcjonująca od kilkunastu lat kuchnia św. Łazarza, rozszerzyła swą działalność. W pierwszych latach aktywności realizowała programy pomocowe w ramach Prowincji Krakowskiej, wspomagając przede wszystkim zdolną i ubogą młodzież. W roku 2004 pojawiły się pierwsze plany, stworzenia kompleksowego centrum pomocy dla potrzebujących, w którym oprócz kuchni i łaźni znajdowałby się punkt konsultacyjny z psychologiem, lekarzem, prawnikiem i pracownikiem socjalnym. W dwa lata później, w wyniku akcji 1% Dzieło zgromadziło środki na realizację swych planów, rozpoczynając tym samym drogę budowy Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Centrum pomagania ubogim i potrzebującym

Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio stanowić będą dwa obiekty pomocowe, zlokalizowane w centrum Krakowa. Pierwszy z nich – w którym mieścić się będą poradnie –  znajduje się przy ulicy Loretańskiej, w miejsce niewielkich kontenerów, w których do tej pory funkcjonowała kuchnia i łaźnia. Drugi znajdować się będzie przy ulicy Smoleńsk, tam funkcjonować będzie kuchnia, pralnia, łaźnia, gabinety lekarskie oraz poradnie zawodowe.

W ramach Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio świadczona będzie nieodpłatna pomoc dla ubogich, bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i innych potrzebujących. „Od wielu lat zdawaliśmy sobie sprawę z konieczności stworzenia takiego miejsca, gdzie ofiarowana będzie nie tylko przysłowiowa kromka chleba, ale także szereg konkretnych form doradztwa czy wsparcia, na które – z racji statusu majątkowego czy po prostu nieporadności – wielu z naszych podopiecznych nie mogłoby sobie pozwolić." – mówi ojciec Henryk Cisowski, dyrektor i założyciel Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Ideą działania jest aktywizowanie osób wykluczonych społecznie – czy to z powodów materialnych i zawodowych, czy psychicznych,  zdrowotnych. W ramach powstałego centrum eksperci różnych specjalności towarzyszyć będą osobom potrzebującym w rozwiązywaniu problemów, które stanowią barierę w podjęciu aktywnego życia.

Poradnia na Loretańskiej 11

Pierwszym etapem Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest poradnia przy ulicy Loretańskiej 11. Tam do dyspozycji osób ubogich i potrzebujących, od 1 października 2010 roku, będą poradnie: socjalna, psychologiczna oraz prawna. „Każdy, kto będzie chciał skorzystać z pomocy naszych specjalistów, powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do działu socjalnego –  stamtąd kierować będziemy do odpowiednich osób czy instytucji." – mówi Jolanta Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dział socjalny zajmował się będzie przede wszystkim problemami materialnymi, socjalnymi. Tam specjaliści i wolontariusze wspierać będą w przygotowaniu formalności koniecznych do pozyskania pracy, świadczeń czy zasiłków. „Problemy osób, które zgłaszać się do nas będą są często wielowarstwowe: materialne, zdrowotne, rodzinne, zawodowe, karne, itp. Sprawy nie rozwiąże więc znalezienie pracy bez terapii psychologicznej, spłata długów bez regulacji sytuacji mieszkaniowej, wyjście z bezdomności bez dalszego wsparcia psychicznego, itd. Dlatego w naszym Centrum Pomocy będziemy brać pod uwagę wszystkie te obszary życiowe, które będą tego wymagać." – mówi Iwona Surmaj, pracownik socjalny dyżurujący w ramach Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dział prawny, który funkcjonował będzie w nowej placówce prowadzić będzie poradnictwo w zakresie prawa karnego i cywilnego, tj. wszelkie sprawy rodzinne, majątkowe, mieszkaniowe czy też dotyczące świadczeń zasiłkowych i rentowych, i inne administracyjne (meldunkowe, mieszkaniowe, itp.). Do dyspozycji potrzebujących będą  prawnicy Fundacji Academia Iuris, adwokaci, radcowie prawni oraz specjaliści w zakresie ubezpieczeń społecznych. „Pracownicy poradni prawnej jeśli będzie to konieczne, będą reprezentować podopiecznych Centrum przed urzędem, sądem czy prokuraturą. Wielu z podopiecznych Dzieła nie jest świadomych możliwości podjęcia w urzędach i sądach starań czy wręcz walki o swoje prawa. To będzie nasza główna rola." – mówi mecenas Barbara Grodzicka, dyżurująca w powstałej poradni prawnej.

W ramach Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio funkcjonowała również będzie poradnia psychologiczna. Psycholodzy, pedagodzy, lekarz psychiatra, psychoterapeuci oraz kapłan współuczestniczyć będą w tworzeniu indywidualnych programów dla podopiecznych centrum pomocy. Z konsultacji w dziale psychologicznym, po rozmowie z pracownikiem socjalnym – skorzystać będzie mogła każda osoba znajdująca się w kryzysie życiowym, nieradząca sobie z emocjami, nałogiem czy lękiem. „Praca z pacjentem może polegać także na wzbudzaniu motywacji do pracy nad sobą. Wtedy rolą psychologa jest pomoc w poszukiwaniu konstruktywnego pomysłu na dalsze życie przez odkrywanie „zasobów", umiejętności." – mówi psycholog Alicja Furmanik.

Poradnia na ulicy Loretańskiej funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku. Na czas prowadzonych prac, działalność łaźni została zawieszona, a kuchnia jest przeniesiona na ul. Reformacką, gdzie Stowarzyszenie Przyjaciół im. Brata Alberta użyczyło w godzinach popołudniowych pomieszczeń braciom Kapucynom.

www.dzielopomocy.pl

Posłuchaj wywiadu z pracownikami Dzieła i wolontariuszami

Więcej na: www.kapcuni.pl