Kapucyni: Podsumowanie Kapituły Namiotów

“Panie, przymnóż nam wiary!”. To tytuł Europejskiej Kapituły Namiotów poświęconej Nowej Ewangelizacji. W spotkaniu, zorganizowanym przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Konferencję CECOC, uczestniczyło 175 braci z 20 krajów Europy. Celem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na problem sekularyzacji i kryzysu wiary, który dotyka całego starego kontynentu. Przez trzy dni, 7-9 września 2011, uczestnicy, poprzez słuchanie słowa Bożego, skrutację, post, liturgię pokutną, Eucharystię i poprzez dzielenie się świadectwami szukali nowych dróg ewangelizacji.

W tym celu zaproszono niektórych przedstawicieli ruchów i wspólnot odnowy Kościoła: Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Focolari i Drogę Neokatechumenalną.

Br. Raniero Cantalamessa OFMCap – kaznodzieja Domu Papieskiego, zaangażowany w Odnowę Charyzmatyczną, mówił o nawróceniu. Podzielił się także po bratersku doświadczeniem swojego nawrócenia, które  doprowadziło go do zostania kaznodzieją wędrownym.

Trzech zakonników z Ruchu Focolari, br. Theo Jansen OFMCap, Mariano Steffan OFMCap i Zdzisław Klawka CSsR, przedstawiło duchowość komunii charyzmatów, gdzie nowe ruchy i te „wiekowe” jak Zakon Franciszkański mogą współpracować w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Mówiono także o problemie przynależności zakonników do ruchów: w jaki sposób bracia – to dotyczy także innych zakonów – mogą uczestniczyć w życiu nowych wspólnot bez utraty własnego charyzmatu i tożsamości?

 
 
Kapituła gościła także inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej: Kiko Argüello, Carmen Hernández i o. Mario Pezzi. Obecny był również Stefano Gennarini – odpowiedzialny za Drogę w Polsce. Kiko głosił Kerygmat i wytłumaczył na czym polega nowa ewangelizacja, jako powrót do modelu apostolskiego. Podkreślił, że esencją ewangelizacji jest Duch Święty, który daje gorliwość, odwagę i jest „motorem” wyruszenia, by być rybakami ludzi, a nie tylko pasterzami.

Po prowokacji, jaką dały nowe ruchy, ostatniego dnia spotkania poszukiwano kapucyńskiego sposobu ewangelizacji. Wprowadzenie biblijne br. Sergio Tellan, OFMCap, poprzedziło wystąpienie Ministra generalnego br. Mauro Jöhri, który zebrał i przedstawił najpiękniejsze przykłady gorliwości kapucynów. To pomogło braciom odkryć fascynację naszym zaangażowaniem misyjnym: br. Mauro, poprzez losowanie, wybrał braci, którzy wyruszyli po dwóch głosić Dobrą Nowinę na ulicach Krakowa. Po powrocie bracia dzielili się doświadczeniami: pomimo trudności językowych i lęku wszyscy byli zadowoleni, doświadczyli żywej obecności Pana! Pozostaje pragnienie, by to doświadczenie, które w wielu zapaliło zapał misyjny – w świecie zsekularyzowanym i zmęczonym jak tu, w Europie – mogło mieć kontynuacje i przynosić owoce nowej ewangelizacji!

Źródło: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska