Pożegnania: ks. Zdzisław Minota MIC

Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że w dniu 12 września br. zmarł w wieku 76 lat życia, 58 lat powołania zakonnego i 48 lat kapłaństwa ks. Zdzisław Minota MIC, rezydent mariańskiego Domu Zakonnego w Warszawie na Marymoncie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 14 września 2011 roku w kościele pw. NMP Królowej Polski w Warszawie na Marymoncie. O godz. 11.30 modlitwa różańcowa przy trumnie; o 12.00 Msza św. koncelebrowana, a po niej złożenie do grobu na mariańskim cmentarzu na Wawrzyszewie.

Zmarłego ks. Zdzisława polecamy Bożemu Miłosierdziu: Niech odpoczywa w pokoju!
 Curriculum vitae

 
Ks. Zdzisław Minota, syn Franciszka i Elżbiety z d. Działek urodził się dnia 23 czerwca 1935 r. we wsi Pokrzywnica, w parafii Goworowo, pow. Ostrołęka, diecezja łomżyńska, woj. mazowieckie. Szkołę podstawową ukończył w Goworowie w 1949 r. W roku szkolnym 1949/1950 ukończył I klasę Liceum Mechanicznego w Warszawie. W 1950 r. został juwenistą (uczniem niższego seminarium) na Bielanach. Po ukończeniu kl. IX w roku 1952/1953 odbył nowicjat w Skórcu i 8 września 1953 r. złożył pierwszą profesję. Bezpośrednio po ślubach został skierowany do domu studiów w Warszawie na Pradze, gdzie w 1955 r. zdał małą maturę. Po maturze w roku 1955/1956 ukończył I rok filozofii, uczęszczając na wykłady do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W roku 1956/1957 miał przerwę w studiach ze względu na pracę w domu i parafii w Warszawie na Pradze. W roku 1957/1958 ukończył II rok studiów filozoficznych, poczym został skierowany na przerwę do Puszczy Mariańskiej. Śluby wieczyste złożył w Stoczku 15 sierpnia 1959 r. Przeniesiony do Domu Studiów we Włocławku, w latach 1959-1963 ukończył w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym studia teologiczne.
 
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Kazimierza Majdańskiego w dniu swoich urodzin 23 czerwca 1963 r. w bazylice katedralnej we Włocławku. Po święceniach w roku 1963/1964 uczestniczył w ówcześnie obowiązującym studium pastoralnym w Ołtarzewie u księży pallotynów.
 
Pierwszą placówką duszpasterską ks. Zdzisława był Grudziądz: był tam w roku 1964/1965 katechetą młodzieży. W następnym roku pracował jako katecheta w Sierpcu. W roku 1966 został przeniesiony do domu we Włocławku z poleceniem niesienia pomocy ks. Eugeniuszowi Makulskiemu w przygotowywaniu uroczystości koronacyjnych obrazu Matki Bożej Licheńskiej. W latach 1967-1978 pracował jako katecheta i współpracownik w duszpasterstwie w Warszawie na Pradze; wtedy także pełnił obowiązki prowincjalnego referenta Duszpasterstwa Katechetycznego, referenta ds. Służby Ołtarza i członka Komisji Apostolatu. Przeniesiony do Góry Kalwarii, w latach 1978-1981 był proboszczem parafii i pierwszym radnym domowym. W latach 1981-1986 był proboszczem parafii pw. Matki Bożej z Lourdes na Pradze i rozpoczął budowę nowego kościoła parafialnego. W roku 1986-87 był rezydentem w domu zakonnym w Sulejówku. W roku 1987 przeniesiony do Zakopanego na Cyrhlę, był przez dwie kadencje przełożonym domu, proboszczem do 2001 roku oraz ekonomem, kontynuując aż do ukończenia budowę kościoła i domu (uroczystej dedykacji świątyni na Cyrhli dokonał metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski dnia 16 września 2000 r.). W listopadzie 2001 r. został przeniesiony do domu w Rdzawce w charakterze rezydenta i przebywał tam do 2006 r., a następnie został przeniesiony do domu w Warszawie na Marymoncie (2006-2011).
 
Od lat ks. Zdzisław cierpiał na choroby sercowe, które wzmagały się z upływem czasu. Zmarł w warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus w godzinach porannych w dniu 12 września 2011 r.
 
Śp. ks. Zdzisław był szczególnym czcicielem bł. Ojca Założyciela. W jednym ze swoich listów do Przełożonego Prowincji złożył wyznanie o swym szczególnym „nabożeństwie do naszego Założyciela” (9.05.2006). Napisał w nim: „W żadnej bowiem intencji nie modliłem się tak wytrwale, jak o Jego beatyfikację”.
 
Requiescat in pace!
 
ks. Antoni Skwierczyński MIC
sekretarz prowincji

Za: www.marianie.pl.