Redemptoryści: Mały odpust w bazylice tuchowskiej

We czwartek, 8 września 2011 roku, w bazylice mniejszej i sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbyły się obchody uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, tak zwany „mały odpust”. Rozpoczął się on tradycyjnie, w wigilię uroczystości, 7 września, Nieustanną Nowenną i Mszą Świętą o godzinie 18.00. W tym roku był on przeżywany w szczególnej łączności z diecezją tarnowską, która również w tym dniu w kościele katedralnym obchodziła centralne uroczystości związane z obchodami jubileuszu 225. rocznicy powstania diecezji.

Odpustowym kaznodzieją był misjonarz i rekolekcjonista z Lubaszowej, o. Władysław Bodziony. W swoich homiliach nawiązywał do Słowa Bożego i historii zbawienia, w której Bóg ukazuje się, jako ktoś realnie istniejący i działający w życiu, poprzez konkretne wydarzenia, sytuacje i znaki. Mówił, że w Ewangelii, która nie jest filozoficzną rozprawą, ale opowiadaniem o życiu i działalności Chrystusa, jest to bardzo wyraźnie pokazane. Bóg składa obietnice i wypełnia je konsekwentnie. Obietnicę zesłania na świat Odkupiciela, Swojego Syna, Bóg wypełnia i umieszcza Jezusa bardzo wyraźnie w historii świata i ludzkości.
Kaznodzieja podkreślał, że Bóg nie tylko działał tak wyraźnie dwa tysiące lat temu, w historii Narodu Wybranego, ale działa także w naszym życiu. I takim przykładem doskonałego zawierzenia Bogu w swoim życiu jest dla nas Maryja, która zaufała Bogu, pozwoliła Mu się prowadzić, a On zaczął działać w jej życiu. Maryja ukazuje nam wzór doskonałego życia w posłuszeństwie woli Boga w Chrystusie, który odkupił nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. „Maryja chce nas dziś kształtować do bycia nowym człowiekiem” – powiedział – „a pieśń Maryi – Magnificat jest hymnem dla Boga, działającego w historii, dla Boga, który wielkie rzeczy uczynił”.Maryja w cudownym wizerunku, już od ponad 400 lat obdarza łaskami i cudami wiernych przybywających do jej tronu na Lipowym Wzgórzu. Na wszystkich Mszach świętych, licznie zgromadzeni wierni modlili się dziękując za udane zbiory plonów oraz prosząc o opiekę Tuchowskiej Madonny i o liczne łaski Boże dla swoich rodzin i bliskich.br. Dominik Jurek CSsR

Za: www.redemptor.pl.