Kapucyni: Przygotowania do kapituły generalnej w 2012 roku

Nadszedł czas przygotowań do Kapituły generalnej 2012. Bracia przewodniczący konferencji zakonu zjechali się do Frascati (15-17 września), aby wraz z ministrem generalnym i jego definitorium oficjalnie rozpocząć przygotowania do Kapituły generalnej 2012. Trwa „wspinaczka", o której mówił br. Mauro Jöhri w dniu wyboru na ministra generalnego. 

 
Powiedział wtedy, że jest bratem, którego poproszono, by był „przewodnikiem wspinaczki", i prosił wszystkich braci o zaangażowanie i wysiłek, aby zakon mógł w dzisiejszym świecie zdobywać cele coraz bardziej wymagające. W przygotowaniu do Kapituły generalnej chodzi nie tylko o aspekty techniczne zgromadzenia, ale przede wszystkim o zweryfikowanie, czy to, co poprzednia kapituła powierzyła nowemu zarządowi zostało wypełnione. Ponadto każda konferencja wysuwa swoje propozycje i sugestie, które będą przedstawione na kapitule. Tematyka spotkania przewodniczących konferencji:

  • decyzje Kapituły generalnej i ich realizacja;
  • L’Ordo Capituli Celebrandi;
  • Konstytucje i Statuty generalne;
  • liczba definitorów generalnych i reprezentantów konferencji;
  • wybór członków Komisji przygotowawczej 84 Kapituły generalnej;
  • tematy zaproponowane przez konferencje.

Źródło: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Za: www.kapucyni.pl