Marianie: Trzecia rocznica beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego

Zgromadzenie Księży Marianów  jest pierwszym powstałym na ziemiach polskich męskim, katolickim zgromadzeniem zakonnym. Zostało założone w 1673 roku. 16 września przypadła 3. rocznica beatyfikacji jego założyciela, błogosławionego o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego.

 
Główne uroczystości beatyfikacyjne rozpoczęły się 16 września 2007 roku o godz. 12:00 przed licheńską bazyliką. Przewodniczył im delegat papieża, watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone.  

Wśród kilkudziesięciu  tysięcy wiernych, którzy przybyli na uroczystości beatyfikacyjne, znalazł się m. in. prezydent Polski – ś. p. Lech Kaczyński wraz z małżonką, przedstawiciele rządu Polskiego, ówczesny prymas Polski, kard. Józef Glemp, licznie zgromadzeni biskupi oraz najwyższe władze zakonne Zgromadzenia Księży Marianów z ojcem generałem  Janem Mikołajem Rokoszem na czele.  

Proces beatyfikacyjny o. Papczyńskiego rozpoczął się w połowie XVIII wieku, jednak rozbiory uniemożliwiły jego dokończenie. Wznowiony w 1952 roku proces zakończył się w 1992 roku wydaniem przez Jana Pawła II dekretu o heroiczności cnót o. Papczyńskiego. 16 grudnia 2006 roku Benedykt XVI podpisał dokument dotyczący cudu za przyczyną o. Stanisława, którego stwierdzenie było elementem koniecznym do ogłoszenia go błogosławionym.

Ojciec Papczyński jest  czwartym marianinem wyniesionym na ołtarze. Do tej pory beatyfikowani zostali: litewski arcybiskup Jerzy Matulewicz, który w 1909 roku odnowił Zgromadzenie Księży Marianów, a także dwaj księża, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas II wojny światowej – Antoni Leszczewicz i Jerzy Kaszyra.

Obecnie Zgromadzenie Księży Marianów liczy około 500 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych. Marianów spotkać można w kilkunastu krajach świata, m. in na Ukrainie, Białorusi, Litwie ,Łotwie, Słowacji,  w Argentynie, Stanach Zjednoczonych, , Wielkiej Brytanii, Brazylii, Rwandzie, Kazachstanie, Czechach, Kamerunie i na Filipinach, gdzie pełnią różne posługi: od pracy parafialnej i misyjnej, do posługi w sanktuariach.   

Księża Marianie od 61 lat są także stróżami Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, do którego rocznie przyjeżdża około 1,5 miliona pielgrzymów. W 1999 roku przybył tutaj papież Jan Paweł II. W Licheniu znajduje się największa świątynia katolicka  w Polsce. 

Za: www.lichen.pl