Kapucyni – Rzym: Katedra Dialogu na Antonianum

Katedra Duchowości i Dialogu międzyreligijnego im. Biskupa Luigi Padovese, Wikariusza Anatolii, zamordowanego 3 czerwca 2010, została zainaugurowana na Papieskim Uniwersytecie Antonianum 4 marca 2011. W uroczystości uczestniczyli kardynał Jean-Louis Tauran, Przewodniczący Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego; Minister generalny Braci Mniejszych, br. José Rodriguez Carballo; Ambasador Turcji przy Stolicy Apostolskiej, Kenan Gürsoy; Prowincjał z Mediolanu, br. Raffaele Della Torre.

 
Br. Mauro Jöhri, Minister generalny, nieobecny z powodu wizyty duszpasterskiej we wspólnotach Japonii i Korei Południowej przekazał swoje przesłanie.

„Poznaliśmy sie z Luigim juz w czasie naszego pobytu w Sondrio, to był rok 1965, kiedy obydwaj kończyliśmy nowicjat i rozpoczynaliśmy naukę w liceum. Pamiętam to pragnienie, które nosiliśmy w sercach: zostać kapucynem, oddać się Panu, powierzyć swoje życie Komuś Innemu, nie wiedząc jakimi drogami nas poprowadzi, ale znając – lepiej – dostrzegając ich ostateczny cel: być jego uczniami i jednocześnie świadkami Jego Zbawienia e Jego Miłości do ludzi" Następnie br. Mauro nakreślił z uznaniem i uczuciem styl biskupa Padovese, przywołując słowa Benedykta XVI: „ człowiek cierpliwości i dobroci" i kardynała Tettamanzi: „drzwi a nie mur". „Łagodność Luigiego, podkreślił Minister generalny, była oświecona łagodnością Chrystusa, który w Eucharystii się ofiaruje i oddaje bez reszty." Na zakończenie br. Mauro stwierdził, że „katedra, którą dzisiaj inaugurujemy jest tym co nam pozostawił br. Luigi, jest z pewnością tym ziarnem, tak jak On jest ziarnem rzuconym w ziemie, które kiełkuje i daje owoc. Bóg w swojej dobroci wybrał Luigiego żeby nas katechizować, i to Luigi robił przez całe życie, był nauczycielem i pasterzem, żeby nas uświadomić że Pan wybiera słabych by objawić swoją moc".

Br. Mauro Jöhri pozdrowił także obecną w auli s. Leonorę, nazywając ją "aniołem stróżem Luigiego", co spotkało się z serdecznym aplauzem zebranych.

Dalszym etapem spotkania było Sympozjum pt. Cylicja i Kapadocja chrześcijańskie, które zostało przygotowane jeszcze przez biskupa Padovese, dając tym samym świadectwo jego zaangażowania i jego dalekowzrocznych działań na rzecz dialogu.