Salezjanie – Kraków: Europejski kongres młodzieży Volunteer – key to the future

W dniach 10-13 marca Łosiówka zamieniła się w małą wieżę Babel, a to z powodu wielości języków, jakie dało się słyszeć na korytarzach seminarium. Przybyła wtedy w nasze progi młodzież z 12 krajów Europy, aby wspólnie zastanowić się nad rzeczywistością wolontariatu salezjańskiego we współczesnym świecie.

 
Kongres zorganizowany został przez sieć Don Bosco Youth-Net we współpracy z Salezjańskim Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie. Jego program okazał się niezwykle bogaty, a przez to i intensywny. Złożyły się na niego: wspólna modlitwa, dyskusje, prace w grupach oraz warsztaty praktyczne. Zadanie merytorycznego przygotowania i przeprowadzenia tego wydarzenia spoczęło między innymi na Eli Jakubek z SWM, która pełniła rolę jednej z trenerek.

Konkretnym efektem kongresu okazały się wizje wspólnych projektów, których realizacja może doprowadzić do zacieśnienia współpracy między organizacjami salezjańskimi z krajów europejskich i do pogłębienia w nich duchowości w stylu ks. Bosko.

Oczywiście mimo całej intensywności programu nie mogło jednak zabraknąć czasu na zwiedzanie Krakowa, przez wielu naszych gości odkrywanego po raz pierwszy. Całości tego udanego spotkania dopełniła piękna pogoda, która towarzyszyła uczestnikom przez cały czas ich pobytu w Polsce.

ks. Marcin Kaznowski

Za: www.salezjanie.pl