Home WiadomościArchiwum Konferencja. Klasztor Franciszkanów w Krakowie

Konferencja. Klasztor Franciszkanów w Krakowie

Redakcja
Druga konferencja naukowa z cyklu "Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja" nosiła tytuł "Klasztor Franciszkanów w Krakowie". Odbyła się 4 grudnia 2010 roku w Auli bł. Jakuba w Krakowie. Tematy wystąpień koncentrowały się wokół przejawów duchowości franciszkańskiej zawartych w elementach życia religijnego, sztuki i historii klasztoru oraz w sylwetkach osób z nim związanych.

Sesji porannej przewodniczył o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv. Zróżnicowaną społecznie panoramę średniowiecznego Krakowa, w którą doskonale wpisali się franciszkanie, przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ. Ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII, ukazał duchowość kaplicy Matki Bożej Bolesnej z jej maryjno-eucharystyczną specyfiką. Natomiast ks. dr Marcin Godawa przedstawił głębię treści i charakterystyczne rysy odprawianych w Wielkim Poście nabożeństw Arcybractwa Męki Pańskiej.

Po przerwie, w drugiej sesji prowadzonej przez ks. dra hab. Wojciecha Misztala, prorektora UPJPII, głos zabrało kolejnych trzech prelegentów. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś wygłosił referat dotyczący dwóch błogosławionych, których relikwie spoczywają w Bazylice Franciszkanów: bł. Salomei i bł. Anieli Salawy. O. dr Piotr Cuber OFMConv ukazał duchowość franciszkańską, rozumianą i ubogaconą przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. O związkach i wpływach innej jeszcze postaci – papieża Jana Pawła II – na duchowość miejsca mówił o. dr Andrzej Zając OFMConv, zwracając uwagę na symboliczną wymowę "okna papieskiego".

Ostatnia, trzecia część, pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Kazimierza Panusia koncentrowała się wokół zagadnień związanych ze sztuką obecną w krakowskim klasztorze. W pierwszym wystąpieniu o. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv zaprezentował bogatą historię relacji polsko-włoskich, które znalazły swoje odzwierciedlenie – choć niewyłącznie – w działaniach artystycznych związanych z franciszkańskim klasztorem. Wymowę duchową dzieł sztuki obecnych w kościele, kaplicach i krużgankach przedstawił ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII. Natomiast ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII, mówiąc o wydarzeniach artystycznych w bazylice w minionych latach, ukazał sens tego typu działań jako preewangelizacyjnych.

Konferencja zgromadziła około 60 osób, w tym kleryków i wykładowców z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Podczas spotkania panowała dobra, naukowej, przyjazna atmosferze, do czego w dużej mierze przyczyniło się również warte odnotowania zdyscyplinowanie czasowe prelegentów.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, Instytut Studiów Franciszkańskich, Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz Sekcja Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

sg

Za: www.isf.edu.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda