Kościół jest misyjny

Pod hasłem „Aby mieli życie i mieli je w obfitości…” trwała z soboty na niedzielę, 6/7 grudnia na Jasnej Górze sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej. W spotkaniu uczestniczy około 400 osób.

„Mamy za co dziękować: za powołania, które zostały zrealizowane i posłane przez Kościół, najpierw przez wręczenie krzyży w Gnieźnie, później przez posłania we wspólnotach zakonnych czy diecezjalnych, jednocześnie dziękujemy za wszystkie spotkania z misjonarzami – mówi ks. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych – Ja osobiście dziękuję za odbyte podróże do Brazylii, Peru, Ekwadoru czy Republiki Konga, gdzie mogłem spotkać misjonarzy, modlić się z tamtymi wspólnotami. Mimo pewnych bolesnych, dramatycznych sytuacji, które są związane z ostatnimi prześladowaniami chrześcijan w Indiach jest Panu Bogu za co dziękować”.

Przed południem nastąpiło zawiązanie wspólnoty w Sali o. A. Kordeckiego. Uczestników sesji powitał ks. prał. Jan Piotrowski. Konferencję pt. „Misyjne oblicze Apostoła Narodów” wygłosił ks. dr Piotr Łabuda (WTST PAT Tarnów).

Mszy św. o godz. 12.00 w bazylice przewodniczył ks. mgr Piotr Boraca, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej z Warszawy. „Nasze zgromadzenie Eucharystyczne jest zgromadzeniem misyjnym. Gromadząc się w czasie naszego czuwania i sesji Papieskiej Unii Misyjnej spotykamy się na tym centralnym punkcie naszego wspólnotowego zebrania, aby dziękować Bogu za dar powszechności Kościoła, aby modlić się oto, by Ewangelia docierała aż na krańce ziemi” – powiedział na początku liturgii ks. Piotr Boraca.

„Centrum misji Kościoła jest ewangelizacja, a ewangelizacja, jak uczył papież Paweł VI w ‘Evangelii nuntiandi’ to nic jak nauczanie i głoszenie Słowa Bożego, aby dzięki temu Słowu dochodził do nas dar łaski, ażeby grzesznicy jednali się z Bogiem i wreszcie, żeby Kościół uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w sprawowaniu Eucharystii. Ewangelizacja to zanoszenie Dobrej Nowiny do wszystkich kręgów rodziny ludzkiej, aby je przekształcała od wewnątrz i tworzyła z nich nową ludzkość – podkreślił w homilii ks. Jan Piotrowski – (…) Niech Maryja, Gwiazda ewangelizacji będzie przewodniczką naszych dróg misyjnej współpracy, szczególnie w czasie tych adwentowych dni. Niech Ona, Matka Wcielonego Słowa wyprasza nam potrzebne łaski, aby Kościół wszystkim niósł dar dobrej Nowiny, która sama w sobie jest Ewangelią życia”.

Po Eucharystii uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Papieskie Dzieła Misyjne drogą nadziei w misyjnym dziele Kościoła”. Następnie ks. mgr lic. Dariusz Pielak, werbista, proboszcz par. św. Olgi w Moskwie wygłosił konferencję pt. „Słowo Boże zaczynem nowego życia – Kościół posłany z darem głoszenia Ewangelii”.

„Jestem z misyjnego Zakonu Księży Werbistów w związku z tym dzieło misyjne jest moim światem. Rosja to nie jest pierwszy kraj, w którym byłem, bo wcześniej bardziej byłem związany z Ameryką Łacińską – zaznacza ks. Dariusz Pielak – Ta świadomość, że w Polsce jest organizacja, która promuje misyjność Kościoła to jest radość w sercu. Misje są ogromnym obowiązkiem dzisiaj polskiego Kościoła. nie może tak być, że my mamy pełne seminaria, a nie wysyłamy misjonarzy, żebyśmy nie popadli w zarozumiałość, żebyśmy nie myśleli, że to wszystko będzie zawsze. Często jest także jest pewien dar Boży, którym trzeba się dzielić, z którym trzeba wyjść do ludzi”.

O godz. 17.00 rozpoczęło się czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej w Sala o. A. Kordeckiego. Uczestników czuwania powitał ks. Piotr Boraca. Konferencję pt. „Powołani, aby głosić słowo Boże. Zadania Papieskiej Unii Misyjnej w budzeniu świadomości i gorliwości misyjnej” wygłoszą: ks. Dariusz Pielak i ks. Piotr Boraca. Po konferencji zaplanowano czas świadectw.

Rozważanie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił ks. Jan Piotrowski. Po modlitwie apelowej uczestnicy czuwania wysłuchali konferencji ascetycznej pt. „Idziemy za św. Pawłem, aby głosić światu Chrystusa” bpa Antoniego Dziemianko, biskupa pomocniczego arch. mińsko-mohylewskiej na Białorusi oraz obejrzą montaż słowno-muzyczny pt. „Święty Paweł Apostoł Narodów – jego misyjne drogi w Dziejach Apostolskich.

O północy została odprawiona Msza św., której przewodniczyć będzie bp Antoni Dziemianko. W czasie Eucharystii miały miejsce świadectwa misjonarzy i misjonarek. W czasie czuwania odbyła się także Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz odczytany został Akt zawierzenia Matce Bożej.

za: www.niedziela.pl