Kościół w Polsce cieszy się z dnia wolnego w Trzech Króli

Ustawa Gomułki wymazała dzień wolny od pracy w Trzech Króli. Niemal dokładnie po 50 latach Sejm wymazał tę część "myślenia tow. Wiesława" – mówi rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch, ciesząc się z przywrócenia dnia wolnego w uroczystość Trzech Króli.

 
Postulat wielu ludzi i biskupów został przyjęty – mówi rzecznik Episkopatu, komentując decyzję Sejmu z 24 września br. o przywróceniu dnia wolnego od pracy w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia. Przypomina też szeroką inicjatywę społeczną pod przewodnictwem Jerzego Kropiwnickiego, kiedy to zebrano ponad milion podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. O poparcie tej inicjatywy zwracało się do Marszałka Sejmu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski już 1 września 2008 r.

9 grudnia ub. r., podczas obrad Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, na prośbę strony kościelnej poruszono temat przywrócenia dnia wolnego 6 stycznia. Przedstawiciele rządu poinformowali wówczas o możliwości takiej inicjatywy ustawodawczej, która wiązałaby się ze zmianą ustawy nakładającej na pracodawców obowiązek udzielania dnia wolnego w miejsce święta przypadającego w sobotę. Teraz inicjatywa ta zostanie zrealizowana.

– Nikt nie powinien narzekać, że psuje się gospodarkę, wprowadzając nowe dni wolne od pracy – mówi rzecznik Episkopatu, podkreślając, że dzięki zmianom w Kodeksie Pracy, liczba dni wolnych od pracy pozostanie praktycznie taka sama.

Wolny dzień 6 stycznia obowiązywał w Polsce do listopada 1960 r., kiedy to Władysław Gomułka zniósł go w ramach walki z Kościołem katolickim. Obecnie dzień wolny w uroczystość Trzech Króli obowiązuje w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a także w Szwecji i Finlandii.

(jl © Biuro Prasowe KEP 2010)