Home WiadomościArchiwum Książka: Duchowość seraficka

Książka: Duchowość seraficka

Redakcja
W tym roku Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu wydało w serii Bibliotheca Honoratiana (t. 7) książkę "Duchowość seraficka", pod redakcją br. Tomasza Płonki OFMCap. Jest to zbiór artykułów oraz referatów wygłoszonych na Sympozjum Duchowości Honorackiej, które odbyło się 12 maja tego roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pytaniem wyjściowym książki jest serafickość św. Franciszka z Asyżu, tzn. kwestia, dlaczego nazywamy go serafickim świętym, Serafickim Patriarchą, Serafickim Ojcem, a jego Zakon – Zakonem Serafickim.

 
Artykuł wstępny, autorstwa Romana Majerana (KUL JPII), poświęcony jest średniowiecznej nauce na temat chórów aniołów – wśród których serafini zajmują miejsce najwyższe; ideę serafickości Franciszka z Asyżu we wczesnej tradycji hagiografii franciszkańskiej analizuje br. Wiesław Block OFMCap; artykuł br. Juliusza Pyrka OFMCap przedstawia ducha serafickiego w rozumieniu bł. Honorata Koźmińskiego. Temat ducha serafickiego w życiu pierwszych kapucynów według myśli o. Honorata podejmuje br. Andrzej Baran OFMCap, zaś opracowanie s. M. Antonelli Gawlik CSSF ukazuje serafickiego ducha sióstr felicjanek.

Według bł. Honorata duch seraficki jest przedstawiony w obrazie sześcioskrzydlatych Serafinów, których widział prorok Izajasz, albo jeszcze wyraźniej w obrazie Serafina, który ukazał się św. Franciszkowi podczas stygmatyzacji. Autorzy kolejnych artykułów (Elżbieta Chychłowska WJ, Bogumiła Czemko CPSICM,  Grzegorz Filipiuk OFMCap, Tomasz Płonka OFMCap, Julia Elżbieta Wąsala WNO i Ancilla Stasiowska CMBB) omawiają sześć cnót, które według o. Honorata wyrażają ducha serafickiego: ducha uwielbienia Boga, ducha poświęcenia bliźnim, seraficką pokorę, franciszkańską wzgardę świata, ducha świętego zapału oraz seraficką miłość Boga i bliźniego. Cnoty te są przedstawione w odniesieniu do św. Franciszka, bł. Honorata, różnych zgromadzeń honorackich i wybitnych postaci do nich należących. Książka zawiera również: opracowanie ks. Stanisława Urbańskiego na temat nurtów duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku, artykuł ks. Czesława Parzyszka SAC, omawiający franciszkańskie cnoty św. Wincentego Pallottiego, oraz antologię tekstów dotyczących duchowości serafickiej.

 

 
Seria Bibliotheca Honorotiana:
 
Seria Bibliotheca Honoratiana jest wydawana przez Centrum Duchowości „Honoratianum" w Zakroczymiu od 2005 roku. Seria poświęcona jest tematyce franciszkańskiej i kapucyńskiej, a w szczególny sposób osobie bł. Honorata Koźmińskiego oraz historii i duchowości Rodziny Honorackiej, której Ojcem jest Błogosławiony. Poszczególne tomy stanowią owoc Sympozjów Duchowości Honorackiej, organizowanych przez CDH we współpracy z Konferencją Rodziny Honorackiej i Sekcją Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Do tej pory ukazały się następujące tytuły:

1. Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej, red. Andrzej Baran OFMCap, Zakroczym 2005. Tematyka pierwszego tomu serii nawiązuje do encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. W książce zebrane są artykuły omawiające naukę o Eucharystii i pobożność eucharystyczną św. Franciszka, bł. Honorata, sióstr felicjanek oraz wybranych postaci Rodziny Honorackiej.

2. Oblicza sprawiedliwości, red. Andrzej Baran OFMCap, Zakroczym 2005. Autorzy artykułów przedstawiają relację sprawiedliwości do miłosierdzia Bożego i do świętości, obraz Boga sprawiedliwego w pismach św. Franciszka i w doświadczeniu bł. Honorata, franciszkańskie orędzie sprawiedliwości i pokoju, dzieła sprawiedliwości w Rodzinie Honorackiej oraz ideę sprawiedliwości i wynagrodzenia w Zgromadzeniu Felicjanek. Pozostałe teksty omawiają takie tematy, jak: sprawiedliwość w życiu wspólnym oraz w życiu modlitwy, Bóg sprawiedliwy w rachunku sumienia, rzeczy ostateczne jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

3. Powołanie honorackie, red. Agnieszka Kruszyńska, Zakroczym 2006. W tomie trzecim omawiana jest tematyka powołania zarówno od strony osób powołanych przez Boga – św. Franciszka, św. Klary, św. Małgorzaty z Kortony, bł. Honorata, bł. Marii Angeli Truszkowskiej, członków zgromadzeń honorackich – jak i w sposób systematyczny. Przedstawiane są następujące kwestie: powołanie do Rodziny Honorackiej, rozpoznawanie tego powołania i wierność wobec niego, powołanie do życia ukrytego oraz tajemnice życia Maryi w powołaniu honorackim.

4. Kapucyni w Zakroczymiu – 250 lat obecności, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz – Zakroczym 2008. Pozycja ukazuje obszerną panoramę życia zakroczymskich kapucynów w kolejnych wiekach. Omawiana jest działalność zakonotwórcza bł. Honorata, kapucyńskie duszpasterstwo i apostolstwo słowa drukowanego, męczennicy zakroczymscy, formacja braci, duszpasterstwo trzeźwościowe, jak również Archiwum, Biblioteka i Muzeum Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Obrazu dopełniają artykuły poświęcone wspomnieniom sióstr dotyczącym klasztoru i kościoła oraz apostolskiemu zaangażowaniu sióstr w Zakroczymiu.

5. W szkole świętości błogosławionego Honorata, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz – Zakroczym 2008. Książka upamiętniająca 20-lecie beatyfikacji o. Honorata zawiera artykuły omawiające różne wymiary świętości Błogosławionego: jej pragnienie, związek z Eucharystią, opinie sióstr i braci na temat świętości o. Koźmińskiego. Kolejni autorzy ukazują nauczanie bł. Honorata na temat świętości: w znaczeniu ogólnym, w odniesieniu do Kościoła katolickiego, felicjanek, dolorystów, życia klauzurowego, życia w ukryciu, jak również  Trzeciego Zakonu św. Franciszka.

6. Formy życia konsekrowanego w Rodzinie Honorackiej, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz – Zakroczym 2009. Artykuły zawarte w tym tomie ukazują formę życia św. Franciszka i braci mniejszych oraz ewolucję konstytucji kapucyńskich, a następnie – w świetle pism bł. Honorata i innych twórców Rodziny Honorackiej  – podają charakterystykę form życia poszczególnych zgromadzeń honorackich – habitowych i ukrytych. Uzupełnienie tych opracowań stanowi aneks zawierający wypowiedzi ojca Honorata na temat form życia zakonnego.

7. Duchowość seraficka, red. Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym 2010. U początku tej publikacji stoi pytanie: dlaczego św. Franciszka z Asyżu nazywamy serafickim świętym? Po opracowaniu dotyczącym średniowiecznej nauki na temat chórów aniołów, w książce zawarte są artykuły omawiające ideę serafickości św. Franciszka, ducha serafickiego w rozumieniu bł. Honorata oraz serafickiego ducha sióstr felicjanek. Autorzy kolejnych tekstów omawiają sześć cnót, które według ojca Honorata wyrażają ducha serafickiego: ducha uwielbienia Boga, ducha poświęcenia bliźnim, seraficką pokorę, franciszkańską wzgardę świata, ducha świętego zapału oraz seraficką miłość Boga i bliźniego. Tom zawiera również antologię tekstów dotyczących duchowości serafickiej.

Książki (tom 3, 5, 6, 7) można nabyć w Centrum Duchowości "Honoratianum", wysyłając zamówienie pod adres [email protected] lub dzwoniąc pod numer 22 785 34 96 lub 22 785 23 28. Można również zamówić przez stronę e-serafin – tutaj

 
Br. Tomasz Płonka OFMCap
Sekretariat ds. Informacji – Prowincja Warszawska

Za: www.kapucyni.pl
 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda