Książki: Dla poszukujących Boga

"Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka" to druga już książka o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv, która w tym roku ukazała się w krakowskim Wydawnictwie WAM.
Napomnienia to dwadzieścia osiem wskazań, pouczeń czy zachęt mniej lub bardziej obszernych, które tradycja franciszkańska przypisuje św. Franciszkowi. Powstały one w różnym czasie i przy różnych okazjach, a późniejszy redaktor zebrał je i poddał "redakcji przy końcu jego życia".

 
"Franciszkowe "Napomnienia" inspirują do podjęcia rozważań o nas samych, pragnieniach i rozterkach, o niemodnych cnotach. Uczą, jak zachować własną tożsamość i być szczęśliwym" – czytamy we wstępie do książki.

Rady Świętego z Asyżu – jak podkreśla o. Zdzisław – nie straciły na aktualności. Korzystać z nich mogą i współcześnie ludzie wszystkich stanów: żyjący w rodzinie, samotnie lub we wspólnocie zakonnej.

W przedstawionych do Napomnień komentarzach, Autor nie pomija tematów trudnych, pisze o smutku oraz poczuciu bezsensu. Odwołuje się do Pisma Świętego, Ojców pustyni, literatury oraz refleksji filozoficznej i psychologicznej, zachęcając do wejrzenia w swoje wnętrze i dostrzeżenia dobra, którego dawcą jest Bóg.

O. Zdzisław Józef Kijas (ur. w 1960 r.) należy do krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Studiował w Krakowie, Rzymie, w Louvain-La-Neuve (Belgia) i w Nowym Jorku. Był wykładowcą w seminariach zakonnych i asystentem przy katedrze teologii dogmatycznej na wydziale teologii KUL w Lublinie.

W 1995 roku rozpoczął pracę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich oraz Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Od 2005 roku był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury "Seraphicum" w Rzymie.

Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i laureatem nagrody naukowej Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" za pracę badawczą i naukowo-dydaktyczną w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Od stycznia 2010 jest relatorem watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a od marca 2010 roku wchodzi w skład Papieskiej Komisji, która zajmuje się miejscem największych objawień Maryjnych na świecie – w Medjugorje.

Prowadzi wykłady w Polsce oraz we Włoszech. Jest autorem wielu książek, artykułów naukowych i popularno-naukowych, recenzji i tłumaczeń.

wsm

Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 332.

Za: www.franciszkanie.pl