Posłaniec Serca Jezusowego – marzec

Podjęta w styczniu tego roku edycja miesięcznika katolickiego Posłaniec Serca Jezusowego jest kontynuacją jego misji ewangelizacyjnej prowadzonej od 1872 roku. Pragniemy nadal szerzyć kult Bożego Serca, pomagać licznym rzeszom czytelników w dojrzewaniu wiary, głębszym przeżywaniu liturgii i otwarciu na wspólnotę Kościoła. Chcemy przybliżać nauczanie papieskie, misje Kościoła, przypominać słowa Jezusa, zapraszającego wszystkich do świętości i ofiarnej służby na rzecz bliźniego.

 
Marzec to czas wielkopostnych zamyśleń nad naszą słabością i odnowieniem pragnienia podążania drogą ku świętości. Przez modlitwę i post, jałmużnę i rekolekcje przygotowujemy się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Droga Krzyżowa autorstwa Marii Nalepy będzie nam w tym pomocą. Artykuł ks. Jakuba Kołacza SJ; Nazwą Cię Błogosławioną zwraca uwagę na rolę boskich posłańców – aniołów – którzy nie tylko nas strzegą, ale i pomagają podążać drogą do Pana.

Trzecia obietnica Serca Bożego dana św. Małgorzacie Marii Alacoque w XVII wieku przypomni nam o pociesze Pana ofiarowanej w utrapieniach.

Jak radzić sobie z rozproszeniami podczas Eucharystii, dowiemy się z tekstu ks. Jacka Poznańskiego SJ; Eucharystia jako walka duchowa. Zaś artykuł ks. Marka Wójtowicza SJ ukazuje nam postać świętego Józefa, wiernego powołaniu aż do końca.

W numerze marcowym znajdziemy także artykuł o malowniczo położonych klasztorach greckiej Meteory i o kulisach ostatniego polskiego podziemnego parlamentu. Są też komentarze do intencji papieskich, liturgiczne wprowadzenia, porady duszpasterskie i rodzinne, duchowość Apostolstwa Modlitwy, opowiadanie dla dzieci i krzyżówka. To wszystko składa się na bogatą treść najnowszego numeru "Posłańca Serca Jezusowego".

Stanisław Groń SJ

Za: Radio Watykańskie