Włochy – Szkoła: żadnych polemik, wkład zakonników

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Włoch (CISM) wydała wczoraj, 3 marca notę dotyczącą polemik, jakie rozgorzały w ostatnich dniach wśród różnych frakcji politycznych i społecznych we Włoszech na temat szkoły. Tekst, mówiący z ubolewaniem o trwających nieporozumieniach, przypomina o oddaniu licznych osób konsekrowanych na polu edukacji i znaczeniu szkoły w dostarczaniu odpowiedzi na obecną, naglącą potrzebę wychowania.

 
W tych dniach w naszym Kraju rozgorzała debata dotycząca szkoły włoskiej, w której jednak odżyły dawne uprzedzenia ideologiczne, zwłaszcza gdy chodzi o szkołę publiczną niepaństwową, które odgrywa bardzo ważną rolę w ofercie edukacyjnej proponowanej rodzinom.
 
Doceniając dzieło wychowawcze, jakie wiele instytutów zakonnych realizuje dzisiaj dla dobra nowych pokoleń i ich rodzin, jak i pracę wielu osób konsekrowanych w szkołach publicznych państwowych, udzielających się jako nauczyciele religii i innych przedmiotów szkolnych, uważamy, że polemiki, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, zwłaszcze te podsycane przez mass media, nie pomagają instytucji wychowawczej, jak i włoskiemu środowisku szkolnemu, w pełnej realizacji misji względem tych, którzy stają w ławkach, aby uczyć się stawać ludźmi i obywatelami włączonymi w sposób odpowiedzialny i kompetentny w świat pracy i życie społeczne.
 
My tym bardziej nie chcemy podsycać tych nieużytecznych dyskusji, którym grozi w ogóle pominięcie problemu edukacji, jaki występuje we Włoszech, a który musi znaleźć w polityce, społeczeństwie cywilnym i innych naszych środowiskach niezbędną odpowiedź.
 
My, zakonnicy, każdego dnia, poprzez świadectwo wielu osób konsekrowanych, które poświęcają swoje istnienie na tym polu, chcemy wykazać, że również w obecnych czasach możliwe jest dobre i zdrowe kształtowanie ludzkie i zawodowe naszej młodzieży, jednakże poprzez nauczanie realizowane z pragnieniem, by podarować nowym pokoleniom największe i najważniejsze skarby, jakie otrzymaliśmy od naszych ojców, i bardziej pogłębioną wiedzę, jaką intelekt ludzki także dzisiaj rozwija.
 
Z tego powodu wzywamy do postrzegania szkoły nie jako miejsca starcia ideologicznego, ale jako miejsca wymiany opinii, także na bazie rzeczywistego i w pełni realizowanego równego statusu szkół państwowych publicznych i niepublicznych, stawiając sobie za wspólny cel integralny rozwój każdego człowieka młodego, który został nam powierzony.
 
ANS – Rzym