‚Któż jak Bóg’ w języku angielskim

100403e.png Michalici pragną z radością zawiadomić, że ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” w języku angielskim. Czasopismo wydawane jest w formie kwartalnika i nosi tytuł. „The Angels. – messengers from a loving God”.

 

 

 
 

Spis treści numeru 1/2010

– Extraterrestrial

rational beings

– Witnesses of the passion, death, resurrection and ascension of
Jesus Christ

– Legends about (good

and fallen) angels in the

saints’ lives

– My personal experience

of the Divine Mercy

– Conversion in the Grotto of St Michael

– Do you know…?

– Angels – servants of a Merciful God

– 124 years of St Michael Exorcism by His Holiness Pope Leo XIII

– Neurosis or demonic possession? Therapy or exorcism?

An interview with Anna Ostaszewski, a psychotherapist, an exorcists’
consultant and a president of Association of Christian Psychologists

CONTENTS

– Angels’ names

– The Mystery of Divine Sight

– Angels in St Joseph’s Dreams

– Questions about angels

– Saint Faustina and angels

– How Catholics view the celestial hierarchy

Kwartalnik można zamówić w redakcji w Markach (tel. 0227812863).
Prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu i dystrybucji czasopisma w krajach
i środowiskach anglojęzycznych.

Więcej informacji na www.divinemercyangels.org , www.kjb24.pl.

Za: www.michalici.pl.