Home WiadomościArchiwum List Konferencji Rodziny Franciszkańskiej – 25 lat Ducha Asyżu

List Konferencji Rodziny Franciszkańskiej – 25 lat Ducha Asyżu

Redakcja
Drodzy Bracia i Siostry, Niech Pan obdarzy Was pokojem!
Przez ponad rok Konferencja Rodziny Franciszkańskiej (CFF) dyskutowała, w jaki sposób moglibyśmy uczcić 25. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, który odbył się w Asyżu 27 października 1986 r. Bazując na tym wydarzeniu, Jan Paweł II spopularyzował ideę Ducha Asyżu, koncepcję, która w ostatnim ćwierćwieczu zainspirowała wiele prób promowania pokoju i dialogu. Naszym zamiarem jest wzmocnienie zaangażowania na rzecz pokoju i dialogu, zachęcając całą Rodzinę Franciszkańską do obchodów tej ważnej rocznicy.

 
W proces przygotowawczy obchodów zostali włączeni nie tylko nasi dyrektorzy odpowiedzialni za sektor Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia oraz za sektor Dialogu, ale również inni zainteresowani wydarzeniem.

My, franciszkanie, jesteśmy świadomi, że w ciągu ostatnich 25 lat świat bardzo się zmienił. Nasze wielopłaszczyznowe zaangażowanie w dialog z ludźmi różnych tradycji religijnych zawsze opierało się na wierności w przepowiadaniu Dobrej Nowiny przyniesionej przez Jezusa Chrystusa. Wyłoniły się jednocześnie nowe uwarunkowania, które zagrażają jedności, pomyślności rodziny ludzkiej i jej istnieniu. Stawiają one wyzwanie Kościołowi i naszej Rodzinie Franciszkańskiej, aby być skutecznymi znakami jedności. Masowe przemieszczanie się ludności poza tradycyjne granice geograficzne daje początek konfliktom i zagraża stabilności społeczeństw, a ponadto zwiększyło jeszcze bardziej presję na całe otoczenie. Nasilające się ubóstwo zaostrzyło z kolei wszystkie te uwarunkowania. Coraz większy jest zatem sens pilnego budowania nowych dróg dialogu międzykulturowego, bądź ugruntowywania już istniejących, w celu promowania pokoju, pojednania, troski o stworzenie i integralnego rozwoju ludzkiego, zwłaszcza wśród tych, którzy zostali doprowadzeni do nędzy.

W tym kontekście zapraszamy Rodzinę Franciszkańską do przygotowania się na obchody tej ważnej rocznicy Ducha Asyżu. Wiedząc, że wielu z Was już od dłuższego czasu corocznie świętowało pamiątkę tego wydarzenia, zachęcamy do jego dalszego kontynuowania.

Z radością zawiadamiamy Was, że są już w przygotowaniu propozycje dotyczące obchodów tej rocznicy. Wkrótce otrzymacie zestaw materiałów, który pomoże Wam w zorganizowaniu obchodów w Waszym kraju, kongregacji, regionie, lokalnej społeczności braterskiej, parafii, szkole lub w każdym innym miejscu, gdzie znajdują się franciszkanie. Uroczystość może być zorganizowana w dzień rocznicy (27 października 2011 r.) lub w jakimś innym dniu, bardziej odpowiednim    dla    Waszej    miejscowej    sytuacji.    Zestaw    materiałów    będzie    zawierał    pomoce edukacyjne, propozycje modlitw, sugestie dotyczące rozważań itp. Zostanie też dołączone zaproszenie dla miejscowych artystów do przygotowania specjalnych dzieł, które poruszą temat dialogu na rzecz pokoju. Oczywiście, te dzieła powinny być źródłem inspiracji dla wszystkich ze względu na tematykę, z jaką dziś stajemy do konfrontacji ze światem, oraz powinny także proponować drogi i sposoby, które pozwolą rozwijać dialog międzykulturowy jako uprzywilejowany środek do przezwyciężenia wyzwań.
 
Jesteśmy w kontakcie ze Stolicą Apostolską i z biskupem Asyżu, rozważając możliwość obchodów uroczystości w samym Asyżu. Informacje na ten temat zostaną Wam przekazane, gdy tylko będzie to możliwe.

Bracia i Siostry, dziedzictwo Franciszka i Klary sprawiło, że Ojciec Święty wybrał Asyż na miejsce obchodów wyjątkowego wydarzenia, które później zostało nazwane Duchem Asyżu. Módlmy się, abyśmy podczas obchodów rocznicowych wszyscy zostali pobudzeni do odnowy ducha naszych Świętych Założycieli i abyśmy mogli przyczynić się do uzdrowienia ran, które dziś trapią świat. Niech świętowanie 25. rocznicy Ducha Asyżu pomoże ożywić nasze życie i nasze posłannictwo w taki sposób, abyśmy, jak Franciszek i Klara, mogli zaofiarować czytelne świadectwo i służbę w budowanie świata bardziej sprawiedliwego i pokojowego.

Fr. José Rodríguez Carballo, OFM Ministro Generale
Fr. Marco Tasca, OFMConv. Ministro Generale
Fr. Mauro Jöhri, OFMCapp Ministro Generale
Fr. Michael Higgins TOR Ministro Generale
Fr. James Puglisi, SA Presidente CIF-TOR
Encarnación del Pozo OFS Ministra Generale

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda