Lublin: wyróżnienie dla o. Romana Piętki

091202a.png Zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego kard. Lubomyr Huzar przesłał Gramotę, czyli okolicznościowy dyplom o. archimandrycie Romanowi Piętce MIC. Bezpośrednim powodem wyróżnienia była praca o. Romana nad reedycją dzieła "Missja bialska" sprzed przeszło 200 lat (wydanej niedawno w Lublinie).

Treść dyplomu w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco:
 
 

Arcybiskup większy Kijowsko-Halicki Lubomyr

jaśnie oświeconemu Ojcu Archimandrycie Romanowi Piętce

pokój w Panu.

Oceniając Waszą gorliwość dla Bożej chwały

i dobro Greckokatolickiej Cerkwi,

Waszą ofiarną pracę nad wydaniem książki "Misja podlaska",

której ukazanie się ma duże znaczenie

dla lepszego poznania duchowej spuścizny

Cerkwi Greckokatolickiej,

pragnę wysłowić wielkie uznanie i swoją osobistą wdzięczność oraz życzyć Bożych łask

i błogosławieństwa Pana nad Wami.

Dan w Kijowie, przy Patriarszym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego, dn. 10 X 2009 r.

+ Lubomyr Huzar 

Wręczenie
Gramoty miało miejsce w Lublinie, w sobotę 28 listopada, w czasie
sympozjum pt. "Przeszłość i teraźniejszość Kościoła
greckokatolickiego". W czasie sesji zorganizowanej przez Oddział PAN w
Lublinie, Fundację Kultury Duchowej Pogranicza oraz Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie miała miejsce
m.in. prezentacja reprintu "Misji bialskiej" z 1790 r., której dokonał
jej redaktor – o. R. Piętka. 

xkt

Za: www.marianie.pl.