Lwów: Szkoła Formatorek Zakonnych

091117a.jpg We Lwowie rozpoczęła działalność trzyletnia Szkoła Formatorek Zakonnych prowadzona przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini we współpracy z Konsultami Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich na Ukrainie (obrządku łacińskiego i grekokatolickiego). Mszy Świętej inaugurującej zajęcia Szkoły przewodniczył 16 listopada br. ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego.

Pięciodniowe zajęcia
Szkoły raz na kwartał odbywać się będą w Wyższym
Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej. Uczestniczy w nich 45
sióstr zakonnych – większość z Ukrainy, poza tym z Białorusi,
z Łotwy i ze Słowacji. Program Szkoły oparty jest na wytycznych zawartych
w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata. Obejmuje
formację duchową (wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym w rytmie
lectio divina, kierownictwo duchowe i trzy serie rekolekcji ośmiodniowych),
formację intelektualną (wykłady i konwersatoria z zakresu antropologii
i psychologii chrześcijańskiej) i formację wymiaru emocji i pragnień
(zajęcia warsztatowe).  

Za program merytoryczny
opdowiedzialni są: ks. Grzegorz Pomorski SDS (Dyrektor Szkoły, CFD
Salwatroianów w Trzebini), ks. Piotr Ślęczka SDS (duszpasterz w CFD
Salwatroianów w Trzebini), Danuta Dybowska (pedagog, terapeuta) i Kateryna
Goncher (psychoterapeuta NEST). Ze strony Konsult Wyższych Przełożonych
w  organizowanie Szkoły zaangażowane są: s. Teresa Iwan, urszulanka
SJK (przewodnicząca Konsulty obrządku łacińskiego), s. Antonetta
Soliło, józefitka (konsultorka), s. Margaret Owereger (przewodnicząca
Konsulty obrządku grekokatolickiego) i s. Natalia Melnyk (konsultorka).
  

ks. Piotr Ślęczka SDS

Za: Salwatorianie.