Orionista biskupem

091117b.jpg 14 listopada 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem pomocniczym archidiecezji Aquila orionistę ks. Giovanni D’Ercole. Biskup Elekt urodził się 5 X 1947 r. w Morinio (Aquila). I profesję zakonna złożył w 1964 r. Śluby wieczyste złożył 19 III 1974. Święcenia prezbiteratu otrzymał w październiku 1974 r. Dwa lata później wyjeżdża misje na Wybrzeże Kości Słoniowej i tam pracuje do roku 1984 . Po powrocie przez 2 lata pracuje jako proboszcz w parafii Wszystkich Świętych w Rzymie.

We wrześniu 1987 roku zostaje mianowany wicedyrektorem Sala Stampa (biura informacji) Stolicy Apostolskiej.
 
Później pełni posługę w Sekretariacie Stanu Watykanu.
Konsekracja biskupia ks. G. D’Ercole odbędzie się 12 XII 2009 r. w
bazylice Św. Piotra.
Polecamy Czcigodnego ks. Biskupa Elekta Opatrzności Bożej i wypraszamy
dla Niego potrzebne łaski do pełnienia posługi biskupa pomocniczego
archidiecezji Aquila.