Sercanie: Sympozjum naukowe w Stadnikach

091117c1.jpg Przedsiębiorcy, księża i klerycy spotkali się razem na sympozjum w Stadnikach, zorganizowanym wspólnie przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” oraz Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów. Zastanawiali się nad tematem: „Kościół polski i świat biznesu”.
Sympozjum naukowe zgromadziło w murach seminarium ok. 40 przedsiębiorców i pracodawców z różnych stron kraju. Razem z księżmi i alumnami wysłuchali kilku wykładów zaprezentowanych przez zaproszonych gości.

Redemptorysta o. dr hab. Witold Kawecki z Uniwersytetu Kard. Stefana
Wyszyńskiego z Warszawy w swym wystąpieniu: „Czy Kościół nadąża za
zmianami? 20 lat przemian społeczno-ustrojowych w Polsce”, podkreślił
dynamikę przemian zachodzących w polskim społeczeństwie w ostatnich 20.
latach. Główne nurty tych przemian to globalizacja, integracja
europejska, przyspieszona zmiana pokoleniowa oraz sekularyzacja.
Zauważył, że Kościół jest w trudnej sytuacji, ponieważ powinien o krok
wyprzedzać te przemiany, a nie leczyć skutki. Nie jest słyszalny głos
Kościoła na płaszczyźnie ekonomicznej: ekonomiści go ignorują, a
zazwyczaj po prostu nie słyszą.

Z kolei prof. dr hab. Anna
Barcik z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach mówiła o
potrzebę etyki w życiu gospodarczym. Wskazała, że same siły rynkowe to
za mało, by zapewnić ład ekonomiczny. Dla przyszłości ekonomii nie jest
perspektywa ekonomia czy etyka, lecz zrównoważony rozwój, który
powinien opierać się na rozwoju materialnym, budowanym na fundamencie
etyki, ponieważ taka jest natura człowieka. Kolejnymi wykładowcami byli
sercanie: ks. dr hab. Władysław Majkowski z Uniwersytetu Kard. Stefana
Wyszyńskiego, który zajął się sprawą aktualności charyzmatu społecznego
o. Leona Dehona w dzisiejszych czasach, oraz ks. mgr lic. Grzegorz
Piątek, który ukazał praktyczne sposoby realizacji charyzmatu Sercanów
przez prowadzone duszpasterstwo przedsiębiorców. Było też świadectwo
przedsiębiorcy Andrzeja Miłkowskiego. Mówił o tzw. ekonomii komunii
(proponowaną przez Ruch Focolare), która polega na dzieleniu się
zyskami firmy, Chodzi o uwolnienie się od poczucia własności i
świadomości, że firma ma większego „Szefa”.

091117c2.jpg

W części
popołudniowej organizatorzy zaproponowali szereg dyskusji w małych
grupach: na ambonie o łapówkach i w katechezie, przedsiębiorca w
Kościele – dostrzec bogactwo człowieka, animacja społeczna, społeczna
odpowiedzialność – obowiązek każdego chrześcijanina. Podsumowaniem była
dyskusja panelowa z udziałem prelegentów.

Sympozjum zakończyło
się prezentacją filmu Krzysztofa Jana Kubiaka pt.: „Żeby przed
nazwiskiem było człowiek”. Obraz ukazuje bogactwo życia i osobowości
kobiety-przedsiębiorcy ze Śląska, Małgorzaty Matei. Przedsiębiorcy i
duchowni spotkali się także kaplicy seminaryjnej na Mszy św. pod
przewodnictwem prowincjała ks. Tadeusza Michałka SCJ, który w homilii
zwrócił uwagę na mocne fundamenty, na jakich trzeba budować doczesną
działalność. Trudno jest być dobrym przedsiębiorcą, jeśli nie dba się o
głęboką relację z Chrystusem – dodał Prowincjał Polskich Sercanów.

Za: www.sercanie.pl.