Międzynarodowa Nagroda Pawła VI dla Jezuitów

091106b.jpg Prestiżowa francuska seria wydawnicza Sources Chrétiennes (Źródła Chrześcijańskie) została laureatem międzynarodowej nagrody Pawła VI, nazywanej "katolicką nagrodą Nobla". Dzieło Sources Chrétiennes zostało zapoczątkowane przez jezuitów w Paryżu w 1942 r., tworzyli je m.in. Henri de Lubac i Jean Danélou. Odegrało ono istotną rolę w odkrywaniu starożytnych i średniowiecznych źródeł chrześcijańskich.

Do tej pory opublikowano ponad 530
tomów, przede wszystkim pisma greckich i łacińskich Ojców. Obszerne
wprowadzenia oraz komentarze do oryginalnego tekstu znacznie ułatwiają
prace badaczom.

Nagroda Pawła VI została zainaugurowana
w 1984 roku i jest przyznawana raz na pięć lat. Pierwszym jej laureatem
został teolog Hans Urs von Balthasar.

Nagroda zostanie osobiście wręczona
przez papieża Benedykta XVI w niedzielę, 8 listopada w Concesio
(Brescia, Włochy). Tam, przy Instytucie Pawła VI mieści się siedziba
komisji przyznającej nagrodę.

Za: www.jezuici.pl.