Na Florydzie w USA paulini zapraszają do nowego kościoła

100204a.png Bp Tomasz Wenski dokonał 30 stycznia konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty na Florydzie (USA).
W miejscowości Summerfield, znajdującej się na słonecznej Florydzie w USA, już od kilku tygodni trwały przygotowanie przed konsekracją kościoła pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty. W tej parafii zakonnicy paulińscy posługują od pięciu lat.

W sobotnie popołudnie Msza św. rozpoczęła się od procesji, w której
wzięli udział: Jego Ekscelencja biskup Tomasz Wenski, 22 kapłanów, 6
diakonów, Rycerze Kolumba oraz służba liturgiczna. Przy śpiewie chóru
parafialnego wszyscy weszli do nieoświetlonej świątyni, w której
znajdowali się wzruszeni parafianie w oczekiwaniu na konsekrację. W
pierwszej części biskup dokonał poświęcenia wiernych i ścian kościoła.
Po liturgii słowa ordynariusz diecezji Orlando namaścił olejem ołtarz,
następnie na ołtarzu zostało zapalone kadzidło, a diakonii okadzili
ściany świątyni i wiernych. Na zakończenie ceremonii konsekracji ołtarz
uroczyście nakryto białym obrusem i przyozdobiono kwiatami. W liturgii
uczestniczyli m.in.: o. Józef Olczak – prowincjał Zakonu Paulinów w
USA, o. Arnold Chrapkowski – wikariusz generalny Zakonu z Jasnej Góry,
ojcowie i bracia Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Ameryki i
Polski.

Na zakończenie liturgii bp Wenski podziękował o. Saimonowi za jego
pracę i troskę duszpasterską. Licznie zgromadzeni wierni w świątyni
gromkimi brawami nagrodzili budowniczego kościoła oraz wikarych
pracujących w parafii. Ordynariusz z Orlando poprosił również obecnych
paulińskich mnichów o odśpiewanie modlitwy Apelu Jasnogórskiego.

„Budowa kościoła trwała przeszło pięć lat – mówi o. Simon Shaner,
pierwszy proboszcz i budowniczy świątyni – Dzięki ofiarności parafian
możemy cieszyć się z tak pięknego kościoła. Budynek kościoła podzielony
jest na dwie części – kościół główny posiada 1200 miejsc siedzących,
kaplica może pomieścić 200 osób oraz chór, na którym jest miejsce dla
100 osób. W naszej parafii funkcjonuje trzydzieści grup, m.in., grupa
charyzmatyczna, grupa modlitewna, chór, Rycerze Kolumba, lektorzy,
akolici, rodzina różańcowa, grupy wsparcia po śmierci najbliższych. W
parafii zarejestrowanych jest obecnie 3 tys. osób”.

„Sprzęty liturgiczne, droga krzyżowa, witraże, figury świętych znajdujące się w świątyni – relacjonuje o. Mariusz Dymek (wikary
w latach 2007-2009) – pochodzą w większości z likwidowanych świątyń na
terenie Ameryki. Wszystkie te rzeczy były odnowione dzięki parafianom,
którzy z wielkim zapałem angażują się w życie parafii”.

Parafia św. Marka Ewangelisty w Summerfield, w której posługują
paulini, znajduje się w diecezji Orlando. Teren ten charakteryzuje się
jest pięknymi, nizinnymi obszarami z licznymi jeziorami, plantacjami
pomarańczy oraz mieszkańcami, którzy z wielkim oddaniem angażują swoje
siły i zdolności na rzecz Kościoła.

o. Michał Czyżewski OSPPE

Summerfield – FlorydaPaulińscy młodzi kapłani uczestniczyli w rekolekcyjnym spotkaniu na Florydzie w dniach 28-29 stycznia.

Ojcowie z Prowincji Amerykańskiej uczestniczyli w rekolekcjach,
które poprowadził o. Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny Zakonu
Paulińskiego. Spotkanie miało miejsce przeddzień konsekracji kościoła
św. Marka Ewangelisty w miejscowości Summerfield na Florydzie.

Tematyka spotkania związana była z Rokiem Kapłańskim, ogłoszonym
przez Papieża Benedykta XVI. Hasłem przewodnim tych dni były słowa
„Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.

W pierwszym dniu spotkania podjęty był temat wierności kapłańskiej
– czym ona jest, w jakich wymiarach naszego życia my ją realizujemy,
jakie środki Kościół daje nam w celu osiągnięcia tej wierności. W
drugim dniu tematem przewodnim był Sakrament Pokuty i Pojednania.
Nawiązując do patrona św. Jana Vianneya, zwanego męczennikiem
konfesjonału, były podjęte kwestie związane z wymiarem tego sakramentu
oraz roli kapłana jako lekarza i sędziego.
Kapłani nawiedzili również Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Wszechświata w Orlando. Odwiedzili również kurię biskupią w tym
mieście, gdzie spotkali się z bpem Tomaszem Wenskim.

W spotkaniu uczestniczyło ośmiu kapłanów – o. Marcin Mikulski, o.
Gabriel Sulejmanovs, o. Dominik Libiszewski, o. Marek Łącki, o. Tomasz
Wilk, o. Rafał Walczyk, o. Michał Czyżewski i o. Mariusz Dymek,
posługujących w Prowincji Amerykańskiej.

o. Michał Czyżewski OSPPE

Summerfield-Floryda

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.