Wielkie charaktery tworzą wielkie dzieła

100204b.png Dzień 29 stycznia 2010 roku na zawsze wpisze się w pamięć i serca społeczności Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym i wszystkich osób związanych z tą niezwykłą placówką oświatową. Wyjątkowość tego dnia to nie tylko obchody kolejnej 98 już rocznicy śmierci Patrona szkoły błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, ale także uroczystości związane z aktem nadania i poświęcenia sztandaru szkoły.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli duchowieństwa z Przełożonym
Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Kazimierzem
Radzikiem i Matką Generalną Sióstr Michalitek s. Natanaelą Bednarczyk.
Obecni byli przedstawiciele Parlamentu RP z posłem Piotrem Babinetzem,
przedstawiciele władz województwa podkarpackiego z radnym Tadeuszem
Majchrowiczem, powiatu krośnieńskiego z wicestarostą Andrzejem
Guzikiem, władz gminy Miejsce Piastowe z wójtem Markiem Klarą, a także
sympatycy i przyjaciele szkoły, wśród których znaleźli się byli
nauczyciele i absolwenci szkoły. Wśród zebranych nie zabrakło
oczywiście młodzieży szkolnej zaangażowanej w przygotowania i aktywnie
uczestniczącej w tym podniosłym wydarzeniu.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, którą w intencji
kanonizacji Bł. Ks. Markiewicza, celebrował Ojciec Generał ks.
Kazimierz Radzik. We wstępie do Mszy ks. Generał wspomniał
o niezwykłości tego miejsca, gdzie ziemia dotyka nieba, gdzie ciągle czuć obecność Tego świętego wychowawcy i opiekuna sierot.
Homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Kocór, dyrektor Wydziału Nauki
Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Podkreślał jak ważny
jest rozwój młodego człowieka i środowisko, które go kształtuje.
Wskazał na aktualne, zwłaszcza dziś przesłanie ks. Markiewicza na temat
powściągliwości i pracy. W swym wystąpieniu wielokrotnie przywoływał
słowa płynące z nauki ks. Bronisława Markiewicza, który wyrastając
ponad przeciętność, żyjąc w klimacie Ewangelii, nawoływał do rozwoju
duchowego piękna, negował zaś przeciętność i bylejakość. Ludzie dziś są
wyziębieni jak ptaki zimą… – mówił kaznodzieja. – Trzeba
dziś świętych jak ksiądz Bronisław, zwłaszcza dla młodych, by nie
błądzili w ciemnościach, by nie zamarzli, lecz żyli pełnią miłości.

Po Eucharystii młodzież szkoły złożyła kwiaty na ołtarzu
Błogosławionego modląc się o świętość życia, o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.

100204b1.png

Po Mszy świętej społeczność szkoły i zgromadzeni goście udali się do
auli Michalickiego Zespołu Szkół. Dyrektor szkoły ks. Jerzy Sosiński,
witając wszystkich, podkreślił rolę i znaczenie sztandaru dla tych,
którym jest on powierzony: Ten sztandar symbolizuje wartości,
których uczył i którymi żył nasz założyciel: Bóg, honor, wychowanie
i edukacja. To zobowiązuje
– mówił ks. Dyrektor. Następnie jego zastępca ks. Marek Czaja przedstawił historię szkoły i tych, którzy ją tworzyli: Wiara,
modlitwa, życie sakramentalne, przy umiarkowaniu i poprzestawaniu na
tym co konieczne do życia i potrójnie rozumianej pracy; duchowej,
intelektualnej i fizycznej oto źródło sukcesów księdza Markiewicza,
pierwszych współpracowników, uczniów i wychowanków. I jeszcze wspaniałe
charaktery, które tworzyły to dzieło: ks. Władysław Janowicz, Roch
Pownuk, Władysław Basista i długoletni dyrektor szkoły Pan Henryk
Borkowski.

Po zadumie nad historią przeszliśmy do centralnego punktu
uroczystości. W atmosferze powagi i ogromnego wzruszenia nastąpiło
nadanie sztandaru szkole. Akt nadania odczytał Ojciec Generał ks. Kazimierz Radzik podkreślając osiągnięcia szkoły na polu edukacji i wychowania.
Poczet sztandarowy, składający się z przedstawicieli nowoutworzonych
klas o profilu mundurowym, z dumą prezentował sztandar, na którym
uwieczniony został wizerunek twarzy ks. Bronisława Markiewicza, na
odwrocie krzyż maltański z wpisanymi zadaniami: Bóg, Ojczyzna, Nauka,
Wychowanie. Następnie, główny fundator – Prezes Krośnieńskich Fabryk
Mebli „KROFAM” Stanisław Pękalski, przekazał sztandar Ojcu Generałowi,
który złożył go na ręce dyrektora ks. Jerzego Sosińskiego. Słowa „Bóg,
Honor, Ojczyzna" towarzyszyły tym, którzy uwiecznili swą obecność w tak
podniosłym dniu, wbijając w drzewiec sztandaru symboliczne pamiątkowe
gwoździe. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Ojciec Generał
Kazimierz Radzik, wicestarosta Andrzej Guzik, wójt gminy Miejsce
Piastowe Marek Klara, prezes „KROFAM” Stanisław Pękalski oraz
właściciel drukarni „Com-druk” Robert Lula. Po tej części nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru i pierwsze ślubowanie przedstawicieli młodzieży: Ślubujemy
Tobie Boże i Tobie Matko Ojczyzno nasza, sztandaru tego strzec, pracą
nauką, wzorowym zachowaniem, należnym szacunkiem rodzicom, nauczycielom
i kolegom służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi.

Po wielu wzruszających przemowach zaproszonych gości, w których nie
brakowało prywatnych wspomnień związanych ze szkołą i wpisaną w nią
naukę ks. Bronisława Markiewicza, została zaprezentowana część
artystyczna przygotowana przez uczniów MZSP. Uroczystość zakończyła się
wspólnym obiadem.

Za: www.michalici.pl.