Na kopalni fotografie papieża Jana Pawła II

Wystawę fotografii z życia i pontyfikatu Jana Pawła II można oglądać w cechowni kopalni Mysłowice-Wesoła. Uroczyste otwarcie ekspozycji miało miejsce w poniedziałek, 21 marca. Mottem wystawy są słowa Papieża Polaka: „Cóż powiedzieć, żal odjeżdżać”, które wypowiedział w Krakowie, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski.
Wystawę otwierał osobisty delegat Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – o. Eustachy Rakoczy, który górniczej braci przekazał serdeczne pozdrowienia od Eminencji.

Ponieważ w Duchowej Stolicy Polski Wielki Ojciec Święty uczył miłości
Kościoła i służby Rzeczypospolitej odczytał zgromadzonym specjalne
PRZESŁANIE Z JASNEJ GÓRY:

Błogosławiony Biskup Rzymu, Papież Modlitwy i Wielkiego
Zawierzenia – Syn Polskiej Ziemi, przykładem życia świadczący, że w
słowie Ojczyzna najpełniej „ogarniamy naszą przeszłość” oraz że z
„Ojczyzny się wyłaniamy”, w homilii wygłoszonej na lotnisku w
Katowicach, podczas Pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r. dotyka duchowych
atrybutów Śląska: pracy i modlitwy, zobrazowanych w uobecnionym wśród
ludzi ciężkiej pracy pozdrowieniu: „Szczęść Boże”.Ta wielka modlitwa, trwająca na Śląsku od pokoleń, a wypełniająca
każdy rok, każdy tydzień i każdy dzień, towarzysząca trudom życia –
czyniona jest tu za wstawiennictwem Pani Piekarskiej – Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.Błogosławiony Maryjny Papież – Papież spod znaku TOTUS TUUS znał i
szanował to śląskie przywiązanie do modlitwy i pracy. Powtarzał bowiem,
że „niegdyś – gdy jeszcze nie było współczesnego Śląska, był wizerunek
Matki Bożej w Piekarach – i to w tę modlitwę włączały się pokolenia”.

Jan Paweł II – Błogosławiony Papież, który do końca „pozostał
Człowiekiem”, wartość tej zwykłej pracy, tego niełatwego „dziś” darzył
najwyższym uznaniem.

Sercem włączał się zawsze w modlitwę współczesnego Śląska – Ziemi trudnej pracy i ludzi dumnych – tą pracą wielkich.Oczekując Beatyfikacji Wielkiego Papieża, pragniemy to przesłanie od
Tronu Królowej Polski, swoim uczynić, a głęboko w sercach zapisać raz
jeszcze, już na zawsze „TOTUS TUUS”.„Szczęść Boże!”

 

 
Na pamiątkę tej niecodziennej uroczystości w Kopalni Węgla
Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” górnicza brać wręczyła o. Rakoczemu figurę
św. Barbary wykonaną w węglu i honorowy kilofek górniczy.

Kustoszem wystawy jest Katolickie Centrum Kultury KCK z Krakowa, ul. Wiślna 12 i Zbigniew Gretka.

o. Eustachy Rakoczy