Tam, gdzie Bóg na mnie czeka

Misjonarz ze Zgromadzenia Kombonianów
pochodzący z Togo, który od dwóch lat jest w Polsce i zajmuje się
animacją misyjną i duszpasterstwem powołaniowym – ojciec Lazare Sowah –
podczas rekolekcji wielkopostnych u duchaczy (20.03-23.03.2011r.),
zapraszał do nawrócenia, do poszukiwania Boga w swoim życiu, starał się
ukazać drogi prowadzące do Niego. Uczył rozpoznawać czego Bóg od nas
oczekuje, do czego powołuje każdego z nas.

W czasie swojego pobytu w Bydgoszczy
spotykał się z wieloma wspólnotami, z dziećmi w przedszkolach, z
młodzieżą w szkołach, z Siostrami Pasterkami i Siostrami Klaryskami od
Wieczystej Adoracji dzieląc się swoim doświadczeniem misyjnym zdobytym
podczas pracy w Ghanie, na Filipinach i w Chinach.